Přehrát video o SPŠ Ostrov

Důležitá data

25.10.16
Letecký den 13,45 hřiště školy
26.10.16
až 27.10.16
Podzimní prázdniny
15.11.16
Hodnotící pedagogická rada za I. čtvrtletí
15.11.16
Rodičovské schůzky
1.12.16
Den otevřených dveří SPŠ Ostrov 12:00 až 17:00
5.12.16
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (prosinec) - písemná část