Přehrát video o SPŠ Ostrov

Důležitá data

23.2.17
Projekt ROBOTY pro žáky základních škol 8,00 – 11,30
23.2.17
Divadelní představení Audience pro IV.ročníky
24.2.17
Provozní porada – 9,40 učebna 238
24.2.17
Exkurze L2 do Sedleckého kaolinu v rámci projektu Věda má budoucnost
28.2.17
Projekt ROBOTY pro žáky základních škol 8,00 – 12,30
28.2.17
Širší vedení školy 14,15 sekretariát