Studium na Střední průmyslové škole Ostrov
v rámci celoživotního vzdělávání

SPŠ Ostrov nabízí pro školní rok 2016-2017 možnost studia v rámci celoživotního vzdělávání. Nabídka je určena všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj profesní profil při zaměstnání nebo při souběžném studiu jiné střední, vyšší odborné nebo vysoké školy.

 

Studium ukončené maturitní zkouškou

Obor:

Elektrotechnika

Délka studia:   5 let

Forma:  dálkové studium

 

Obory:

Strojírenství

Elektrotechnika

Informační technologie

Technické lyceum

Autotronik

Délka studia: 4 roky

Forma :  denní studium, individuální studium

 

Zkrácené studium

Pouze pro absolventy střední školy jiného maturitního oboru nebo žáky, kteří nedokončili jinou střední školu maturitního zaměření. Studium je vhodné pro zvýšení kvalifikace.

 

Obory:

Strojírenství

Elektrotechnika

Informační technologie

Technické lyceum

Autotronik

Délka studia:  2 – 3 roky ( podle rozsahu a oboru, který uchazeči absolvovali )

Forma:   denní studium,  individuální studium

 

Studium ukončené výučním listem

Obor:

Mechanik opravář motorových vozidel

Délka studia: 3 roky

Forma :   denní studium, individuální studium

 

Zkrácené studium

Pouze pro absolventy střední školy maturitního nebo učebního oboru nebo žáky, kteří nedokončili jinou střední školu. Studium je vhodné pro zvýšení kvalifikace.

 

Obor:

Mechanik opravář silničních vozidel

Délka studia: 1-2 roky ( podle rozsahu a oboru, který uchazeči absolvovali )

Forma :  denní studium, kombinované studium

Formy studia

1)   Dálkové studium

Je určeno pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou nebo úspěšně ukončeným základním vzděláním bez dalšího vzdělání a pro uchazeče s neukončeným středním  vzděláním, kteří mají vedle svého zaměstnání jednou týdně možnost navštěvovat výuku ve  škole.

Toto studium je realizováno formou konzultací v určeném časovém rozsahu podle studijního plánu rozepsaného na jednotlivé ročníky.

Žáci vykonávají zkoušky na konci klasifikačního období dle stanoveného studijního plánu.

Dálkové studium probíhá ve školním roce pravidelně jedenkrát týdně ve stanovený den.

Žáci vykonají na závěr klasifikačního období zkoušky z předepsaných předmětů dle studijního plánu.

2)   Individuální studium

Je určeno pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou nebo úspěšně ukončeným základním vzděláním bez dalšího vzdělání a pro uchazeče s neukončeným středním  vzděláním, nebo pro uchazeče, kteří si chtějí doplnit a rozšířit své vzdělání po absolvování jiného typu studia.

Individuální studium je založeno na samostatném studiu žáků s využitím komunikace se školou prostřednictvím informačních technologií na základě e-learningového systému.

Žáci mohou navštívit předměty dle své volby a potřeby, vykonávají zkoušky na konci klasifikačního období. Na základě vybraného oboru je jim stanovena povinné absolvování odborné praxe.

 

3)  Kombinované studium

Kombinované studium je založeno na samostatném studiu žáků s předepsáním povinného absolvování praktických cvičení nebo odborné praxe. Žáci vykonávají zkoušky na konci klasifikačního období dle stanoveného studijního plánu.

Individuální a kombinované studium  je určeno především pro časově a pracovně velmi vytížené jedince, podnikatele, zaměstnance českých i zahraničních institucí a zaměstnance státní správy s neukončeným středním vzděláním, profesionální sportovce, lidi žijící nebo pracující částečně v zahraničí, neúspěšné absolventy maturitních zkoušek na jiných školách a v neposlední řadě zájemce, kteří preferují samostudium před docházkou do školy. Tyto formy kladou větší nároky na samostatnou přípravu.

 

Bližší informace o škole a jednotlivých oborech na www.spsostrov.cz nebo telefonicky na č.739 322 385 Mgr. Libor Háček či písemně e-mail: hacek@spsostrov.cz

spš - ostrov fotogalerie