SPŠ Ostrov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatel je Karlovarský kraj. Bezprostředně je škola řízena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Karlových Varech. Od 1.září 2011 se škola založená v roce 1962 nachází v jedné z nejmodernějších školních budov republiky, v Centru technického vzdělávání, které vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou bývalé ostrovské základní školy. Veškeré obory se učí v prostorách, kde na žáky čeká moderní technické zázemí, řada učeben s výpočetní technikou, laboratoře, moderně pojaté dílny i nový sportovní areál. Pro výuku oborů Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel využívá škola moderně vybavené dílny, jež se nacházejí v Karlových Varech, v areálu bývalého ČSAD.

Školní budova se nachází takřka v centru města Ostrova, pět minut chůze od Mírového náměstí, odkud odjíždějí autobusy do všech blízkých i vzdálených míst regionu, necelých deset minut od ostrovského vlakového nádraží. Dopravní obslužnost pro žáky školy jedoucích po trasách z Karlových Varů, Jáchymov - Boží Dar, Nová Role – Chodov, Hroznětín – Merklín, Abertamy – Pernink – Potůčky.

Ve školní budově je žákům k dispozici školní jídelna, kterou provozuje firma Scolarest, (žáci si mohou vybírat z nabídky tří teplých jídel). Vedle výdeje obědů je během dne možnost využít i nabídky doplňkového sortimentu mléčných a mražených výrobků, nápojů a sortimentu rychlého občerstvení.

Ve škole je rozsáhlá knihovna se studovnou, kde žáci mohou trávit své volné chvíle. Žáci mohou ve svém volnu využívat bezplatně wi-fi síť školy.

Žákům, kteří nemohou denně dojíždět, doporučujeme zajistit si ubytování v Domově mládeže v Karlových Varech, Lidická 38.

Z historie

Jak už bylo řečeno výše, škola byla založena v roce 1962 coby pobočka Střední průmyslové školy Loket, původně šlo o výhradně strojírenské zaměření. O rok později byla nabídka oborů rozšířena o elektrotechnický obor. V roce 1994 přibyl do sestavy oborů obor Silniční doprava, v roce 2003 se otevřel žákům obor Technické lyceum. V rámci restrukturalizace sítě škol došlo k 1.červenci 2006 ke sloučení SPŠ Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského a Učiliště Ostrov, tímto krokem se nový subjekt nazývaný SPŠ Ostrov stal jednou z největších technických škol regionu, navštěvuje ji přibližně 700 žáků a portfolio oborů se rozšířilo o Autotronika a Automechanika. Zatím poslední nový obor Informační technologie byl otevřen žákům 1.9.2008.

O stavbě nové školy

Výdaje stavby nové školy se vyšplhaly na 431,6 milionu korun. EU a příspěvek z národních veřejných zdrojů činil 377 milionů, Karlovarský kraj přispěl částkou 34,6 milionu korun, město Ostrov uvolnilo 20 milionů korun.

Samotná stavba nové školy byla rozdělena do dvou etap, první začala v březnu 2007 a skončila 30.června 2010, druhá zaměřená na vnitřní vybavení školy trvala od 1.července 2011 do 29.července 2011.

Studijní obory

 • Informační technologie
 • Elektrotechnika
 • Strojírenství
 • Technické lyceum
 • Dopravní prostředky
 • Autotronik
 • Mechanik - opravář motorových vozidel
 • Elktrotechnika - dálkové studium

Fotogalerie Vítejte a vstupte!

SPŠ Ostrov - CTVO hlavní vchod SPŠ Ostrov - CTVO hlavní vchod Zrcadlení přístupové cesty v hlavních dveřích Vstupujeme ke schodišti do atria Schodiště do atria Osvětlení schodů a chodby do atria Atrium - vchod do jídelny EUREST a do knihovny Světlíky nad atriem Přístup ke kancelářím vedení školy - osvětlení Posezení pod střešními světlíky Přístup ke kancelářím vedení školy Dílny před vstupem do atria

Fotogalerie Sportovní vybavenost naší školy

Venkovní hřiště s oválem Venkovní hřiště s oválem Venkovní hřiště s oválem Pohled na hřiště ze střechy Lezecká stěna Detail úchytů na lezecké stěně. Úchyty na lezecké stěně

Fotogalerie Výhled ze školních oken - naše okolí

Hlavní cesta do školy pro pěší Výhled na panoráma Krušných hor Výhled na obchvat ke Karlovarskému kopci Výhled na obchvat ka Karlovarskému kopci Výhled na Doupovské hory Za školou Východ slunce nad doupovskými horami Noční cesta od školy Východ slunce nad doupovskými horami

Fotogalerie Na střeše školy

Komín teplárny Vzduchotechnika Světlíky, světlíky a zase světlíky Světlíková hradba Zrcadlení Parkoviště z výšky Vzduchotechnické potrubí Samsung poprvé Samsung podruhé Svělíky a zase světlíky Školní parkoviště a hlavní přístupová cesta Magická silueta

Fotogalerie Naše škola

SPŠ Ostrov - CTVO hlavní vchod Vchod do dílen Barevné řešení oken učeben v průčelí Hlavní přístupová cesta - výhled k Městskému úřadu Ostrov Když všechno spí... Podzimní pohled Podzimní pohled od Krušnohoru Podzimní ráno Večerní pohled na školu Začaly podzimní mlhy Podzim u školní cesty Zlatý podzim Před školou při východu slunce Jaro u školy Probíhají třídní schůzky Adventní večer u školy

Fotogalerie Mince k 50. výročí založení školy

Líc Rub

Fotogalerie Škola v zimě

Chumelenice
spš - ostrov fotogalerie spš - ostrov fotogalerie spš - ostrov fotogalerie spš - ostrov fotogalerie