ECDL


Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL - European Computer Driving Licence

Koncept ECDL definuje minimální rozsah znalostí a praktických dovedností v oblasti informačních a komunikačních (digitálních) technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce a života běžného občana v současné informační společnosti.

Koncept ECDL nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění stavu digitálních (počítačových) znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Koncept ECDL se skládá z celé řady programů s odlišnou obtížností a zaměřením. Programy jsou sestaveny z různých modulů zaměřených na různé oblasti, ve kterých se moderní technologie běžně využívají.

Naše škola byla akreditována k provádění testování počítačových znalostí v rámci konceptu ECDL (European Computer Driving Licence). Jedná se o objektivní a standardizovanou metodu, která slouží k ověření počítačové gramotnosti.


Za pomoci praktických testů je možno určit, zda je počítačový uživatel schopen používat základní informační a komunikační technologie na úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti v rámci zmíněného konceptu.

Budova SPŠ Ostrov - Jáchymovská

Archiv