Dokumenty ke stažení

Školní dokumenty

Školní řád (úprava platná od 1.9.2011)
Stipendijní řád - 2011-2012-platný od 15.5.2012

Krajský stipendijní program - motivační a prospěchové stipendium - platné od 1.2.2017
Minimální preventivní program - SPŠ platný od 1.9.2016

Traumatologický plán

Krátkodobý plán EVVO od 1.9.2015

Obory zakončené získáním výučního listu

23-68-H-001 - Mechanik opravář motorových vozidel

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2007 - 2008
Výroční zpráva 2008 - 2009
Výroční zpráva 2010 - 2011

Výroční zpráva 2011 - 2012

Výroční zpráva 2012 - 2013

Výroční zpráva 2013 - 2014

Výroční zpráva 2014 - 2015

Výroční zpráva 2015 - 2016

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Informační technologie

IT_profil absolventa
IT_učební plán

IT_charakteristika ŠVP
IT_materiální a personální podmínky
IT_partneři školy

IT  ŠVP (verze 1.9.2016)

Elektrotechnika

EL_profil absolventa
EL_učební plán
EL_charakteristika ŠVP
EL_materiální a personální podmínky
EL_partneři školy

EL ŠVP (verze 1.9.2013)

EL ŠVP (verze 1.9.2015)

Strojírenství

ST_profil absolventa
ST_učební plán
ST_charakteristika ŠVP
ST_materiální a personální podmínky
ST_partneři školy

ST ŠVP (verze 1. 10.2013)

Technické lyceum

TL_profil absolventa
TL_učební plán
TL_charakteristika ŠVP
TL_materiální a personální podmínky
TL_partneři školy

TL způsob zakončení studia

TL ŠVP (aktualizace 11/2016)

TL Přehled využití týdnů v oboru TL

Dopravní prostředky

DP_profil absolventa
DP_učební plán
DP_charakteristika ŠVP
DP_materiální a personální podmínky
DP_partneři školy

DP  ŠVP (verze říjen 2011)

Autotronik

AT_Učební plán
AT_Charakteristika ŠVP
AT_Personální a materiální zajištění výuky
AT_Profil absolventa
AT_Spolupráce se sociálními partnery

AT ŠVP (verze 1.9.2011)

Mechanik opravář motorových vozidel

AM_Učební plán
AM_Charakteristika ŠVP
AM_Materiální a personální zajištění výuky
AM_Profil absolventa
AM_Spolupráce se sociálními partnery

AM ŠVP (verze 1.9.2011)

Elektrotechnika - dálkové studium

DEL_profil absolventa
DEL_učební plán
DEL_charakteristika ŠVP
DEL_materiální a personální podmínky
DEL_partneři školy

DEL ŠVP (verze 1.9.2011)

Propagační grafika

Logo školy

LOGO_CTVO - barevné (formát eps)
LOGO_CTVO - barevné
LOGO_CTVO - černé (formát eps)
LOGO_CTVO - černé

spš - ostrov fotogalerie