Důležitá data

Organizace školního roku

1.9.
Slavnostní zahájení školního roku
13.9.
Besedy o elektrotechnice a ekologii pro vybrané třídy od 8,00
14.9.
Corny atletický pohár Karlovy Vary
14.9.
Přednáška prokrastinace pro vybrané třídy 10,00 hodin DK Ostrov vybíráme 25,-Kč na žáka
15.9.
Prezentace POLICIE ČR na parkovišti před školou dle rozpisu pro většinu tříd školy
16.9.
Přednáška ECDL počítačová gramotnost pro vybrané třídy školy
20.9.
Termín odevzdání tematických plánů PPK
20.9.
Divadelní představení Balada pro banditu pro L3, E3 a L4 divadlo Most
22.9.
Turnaj středních škol v kopané – kategorie VI.A
29.9.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
30.9.
Okresní kolo v přespolním běhu – organizuje naše škola v zámeckém parku
6.10.
Semináře ČVUT (Fyzika plazmatu, Práce s arduinem) pro členy MAFYKu a vybrané žáky ČVUT Praha
6.10.
Exkurze AM2,AT2 do Trmic, KC Kolbenschmidt a Pierburg
10.10.
Festival Oty Hoffmana - 12,30 Kinokavárna – studentské filmy pro L4, I4, S4 a S3
10.10.
Festival Oty Hoffmana – 13,00 Velký sál – Rodinný film pro AT3 a S2
10.10. - 14.10.
Týden s matematikou a fyzikou pro vybrané žáky MAFYK v Temešváru
11.10.
Festival Oty Hoffmana – 12,00 Velký sál – Muzikál aneb Cesty ke štěstí pro I2, I3, L2 a E2
11.10.
Festival Oty Hoffmana – 10,00 Velký sál – Decibely lásky pro AT1, AT2, S1, I1, L1 a E1
12.10.
Festival Oty Hoffmana – 12,00 Velký sál – Polednice pro E3, E4, AT4A, AT4B a L3
12.10.
9,35 – provozní porada učebna 238
15.10. - 21.10.
Základní kolo Logické olympiády
18.10.
Širší vedení školy 14,15 sborovna
18.10. - 19.10.
Kroužky pro žáky základních škol v rámci projektu Robotické pracoviště
20.10.
Olympiáda středních škol – stolní tenis hoši
21.10.
Olympiáda středních škol – stolní tenis dívky
25.10.
Letecký den 13,45 hřiště školy
1.11. - 2.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
4.11.
Krajské kolo Logické olympiády
7.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
7.11.
BOBŘÍK INFORMATIKY Senior 3.-4.ročníky
8.11.
KOUZLO POEZIE –představení pro vybrané třídy S3,L3,I3 – Prokletí básníci, I2, E2 – balada, E4,I4 – poezie 2.poloviny XX.století
8.11.
Exkurze S4 a L4s do Witte Nejdek
8.11.
BOBŘÍK INFORMATIKY Junior 1.-2.ročníky
8.11.
Oblastní kolo v PIŠQORKÁCH
9.11.
Exkurze tříd L2 a L3 na MFF UK ( Mechanika)
9.11.
Přednáška Aerosoly pro L1 a E1
11.11.
do 13,00 zapsat v sekretariátu neprospívající žáky
14.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
14.11.
Turnaj 17.listopadu v basketbalu hoši
16.11.
Výjezd I3 do Goethe Institutu Praha
16.11.
Exkurze S4 a L4s do firmy SKF Chodov
16.11.
Krajské kolo v PIŠQORKÁCH
21.11.
Turnaj 17.listopadu v basketbalu děvčata
22.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
22.11.
Olympiáda středních škol – basketbal hoši – kategorie VI.B.
22.11.
Veletrh SPS/IPS Norimberk pro E4 a I4
23.11.
Němčinář roku 9,00 – 11,00
24.11.
AT2 8,50 – 10,40 zapojení do projektu Měsíc dokumentu na školách 231
24.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
24.11.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
25.11.
Exkurze tříd AM3 a žáků AT4A a AT4B mající odborný výcvik v Karlových Varech do firmy LAGARDE Cheb
28.11.
Provozní porada 9,35 učebna 238
29.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
29.11.
Přednáška Obecné ohrožení na internetu pro 2.ročníky
30.11.
Exkurze S4 a L4s do Witte Ostrov 8,30 – 11,00
30.11.
Angličtinář roku
30.11.
Exkurze S2 do Witte Ostrov 10,00 – 12,30
6.12.
Olympiáda středních škol volejbal hoši
7.12.
Zkouška ECDL pro I1 – modul M2
8.12.
Exkurze I4 a E4 slaboproud do Witte Nejdek
8.12.
Olympiáda středních škol – sálová kopaná hoši
9.12.
Olympiáda středních škol – sálová kopaná dívky
12.12.
Exkurze S4 a S3 do slévárny Heunisch Krásná
12.12.
Exkurze S2, L3 a L4 do Planetária Praha
13.12.
Exkurze L4 (strojaři) do Rotasu Rotava
13.12.
Exkurze do Drážďan – dopravní muzeum, vánoční trhy pro E2, AT2 a němčináře
13.12.
Širší vedení školy 14,15 sborovna
13.12.
Exkurze S3 do Witte Nejdek
14.12.
Vánoční laťka ve skoku vysokém hoši
14.12.
Exkurze S2 a S3 do COMTES Dobřany
14.12.
Dokument a beseda o Arnoštu Lustigovi pro vybrané třídy
14.12.
Zkouška ECDL pro I1 – modul M2
15.12.
I4 a L4 dává krev
15.12.
Přednáška na Úřadu práce pro AT4A, AT4B a E4 4. A 5.hodina
15.12.
Prezentace projektu Věda má budoucnost v L2 – během jedné hodiny
15.12.
Olympiáda středních škol – plavání hoši
19.12.
Exkurze tříd E1, S1, L1, I1 a vybraných žáků z AT1 do Techmanie
19.12.
Exkurze S4 a L4 ( strojaři) do BLEXu
19.12. - 22.12.
Prezentace Smart software pro IT obory
20.12.
Divadelní představení – HAMLET pro I1 a E1 – Praha, Švandovo divadlo
20.12.
Exkurze Průmyslová elektroinstalace pro E3 silnoproud Witte Nejdek 9,00 hodin
20.12.
Přednáška na Úřadu práce pro S4, L4 a I4 4.-5.hodina
21.12.
Maturita na nečisto – testy z Českého jazyka a literatury pro všechny IV.ročníky
21.12.
Vánoční laťka hoši 8,00 – 11,00
21.12.
Vánoční turnaj ve stolním tenise dívky 11,00 – 13,00
22.12.
Třídnické hodiny – vánoční besídky, den organizují třídní učitelé
3.1.
Zahájení výuky v roce 2017
30.1. - 2.2.
Projekt EDISON
31.1.
Vydání výpisu za 1. pololetí
1.2.
AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR pro AM3 – dílny Karlovy Vary
1.2.
Ústřední kolo BOBŘÍKA INFORMATIKY
1.2.
Pokusy na MFF – MECHANIKA pro E1 a L1
2.2.
Exkurze elektrárna TUŠIMICE pro E2 a E4 silnoproudaře
7.2.
Olympiáda středních škol – florbal dívky
13.2. - 17.2.
Lyžařský kurz pro I.ročníky maturitních oborů Boží Dar
21.2.
Přednášky pro vybrané II.ročníky (S2,I2, L2) v rámci protidrogové prevence
22.2.
Olympiáda středních škol – badminton
22.2.
Zahájení výuky sebeobrany v hodinách TEV pro I1, E1, AT1 a E2
23.2.
Projekt ROBOTY pro žáky základních škol 8,00 – 11,30
23.2.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
23.2.
Divadelní představení Audience pro IV.ročníky
24.2.
Exkurze L2 do Sedleckého kaolinu v rámci projektu Věda má budoucnost
24.2.
Provozní porada – 9,40 učebna 238
28.2.
Projekt ROBOTY pro žáky základních škol 8,00 – 12,30
28.2.
Širší vedení školy 14,15 sekretariát
1.3.
Exkurze tříd L2 a E3 na MFF – Elektromagnetické vlnění
2.3.
Prezentace firem BOS a TOYODA pro žáky tříd S4, AT4A, AT4B a L4s
2.3.
Exkurze třídy L3 do TECHMANIE Plzeň a firmy DOOSAN
6.3.
Olympiáda středních škol – florbal hoši
6.3.
Krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR – dílny Karlovy Vary
8.3.
Robotické dopoledne pro žáky ZŠ 8,00 – 11,30
8.3.
Silový víceboj – školní kolo 11,00 – 13,00 hodin
8.3.
Testování ECDL – modul M4
9.3.
Astronomická olympiáda – část 1, pro členy MAFÝKu 8,00 – 8,45 učebna 022
9.3.
Exkurze I1 do krajské knihovny
13.3.
Školní kolo SOČ – učebna 236 od 12,30 hodin
14.3.
Exkurze L3 do Vinohradského divadla po 10,40 Pygmalion
14.3.
Olympiáda středních škol – silový víceboj
15.3.
Exkurze pro L2, L3 a I3 na MFF - Akustika
15.3.
Testování ECDL – modul M4
16.3.
Soutěž v konstruování SOLIDWORKS 024
20.3.
Festival ČLOVĚK V TÍSNI – návštěva filmových projekcí pro vybrané třídy 1.-3.ročníků – vstupné 40 Kč
24.3.
Provozní porada 9,40 učebna 238
27.3.
Astronomická olympiáda – část 2 pro členy MAFYKu 8,00 – 10,40 učebna 021
28.3. - 1.4.
Výměnný pobyt s německou školou FOS Forchheim
31.3.
Republikové kolo matematické soutěže
3.4.
Natáčení v areálu školních dílen 12,00 – 18,00 hodin
3.4.
Testování AM3 – Závěrečná zkouška nanečisto od 12,45 – učebna 024
3.4.
AT4B – volno na přípravu praktické maturitní zkoušky
3.4. - 7.4.
Jarní škola FEL – Temešvár – vybraní žáci školy
4.4.
Olympiáda středních škol – basketbal hoši
4.4.
S4, E4 – volno na přípravu praktické maturitní zkoušky
5.4.
Kurz sebeobrany pro vybrané třídy školy v rámci hodiny TEV
6.4.
Juniorský maraton Karlovy Vary
6.4.
Beseda s vybranými žáky tříd L2, S2, AT1 a S1 – průmyslový design
6.4.
Exkurze S3 do krajské knihovny
7.4.
Olympiáda středních škol – basketbal dívky
11.4.
Velikonoční běh do schodů 8,00 – 10,00
12.4.
Zapsat neprospívající žáky za III.čtvrtletí do 10,00 hodin ve sborovně
18.4. - 20.4.
Finále soutěže Autoopravář Junior Mladá Boleslav
19.4.
Výchovný koncert pro I.-III.ročníky DK Ostrov 60,-Kč na žáka 10,00 hodin
19.4.
Testování ECDL
20.4.
Robotický kroužek pro žáky ZŠ 12,00 – 15,00
20.4.
Olympiáda středních škol – basketbal 3+3 hoši
21.4.
Velký den bezpečnosti pro I.ročníky 10,00 hodin DK Ostrov
21.4.
Olympiáda středních škol – basketbal 3+3 dívky
25.4. - 29.4.
Výměnný pobyt s německou školou – Forchheim
25.4.
Technika je zábava II
26.4.
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
26.4. - 28.4.
Energetická maturita Tušimice
26.4.
Testování ECDL
26.4.
Exkurze tříd E1 a S2 do Prahy – výstava Bodies
26.4.
Krajské kolo SOČ - Cheb
26.4.
Poslední zvonění maturitních tříd, vydání závěrečného vysvědčení
27.4.
Technika je zábava II.
28.4.
Exkurze tříd AM3 a AT3 do Plzně
26.5.
Vydání vysvědčení 3. ročníku - třída AM3
30.6.
Vydání vysvědčení 1. až 3. ročníkům

Přijímací řízení

31.1.
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.3.
Odevzdání přihlášek pro denní studium a další formy studia
29.3.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – nejzazší termín ve 12,00 hodin
3.4.
Pozvánky k přijímacím zkouškám
12.4.
První termín Jednotné přijímací zkoušky
12.4. - 28.4.
Přijímací řízení I. kolo pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
12.4.
První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia
19.4.
Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia
19.4.
Druhý termín Jednotné přijímací zkoušky
22.4. - 30.4.
Přijímací řízení pro ostatní obory (s výučním listem)
11.5.
První náhradní termín jednotné zkoušky
12.5.
Druhý náhradní termín jednotné zkoušky

Maturitní zkoušky

1.4. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - praktická zkouška
3.4.
Praktická maturitní zkouška třídy L4
3.4. - 4.4.
Praktická maturitní zkouška třídy AT4A
4.4. - 5.4.
Praktická maturitní zkouška třídy AT4B
5.4. - 6.4.
Praktická maturitní zkouška třídy E4
5.4. - 6.4.
Praktická maturitní zkouška třídy S4
10.4.
I4 – volno na přípravu praktické maturitní zkoušky
11.4.
Maturitní písemná práce z Českého jazyka
18.4. - 20.4.
Praktická maturitní zkouška třídy I4
2.5. - 15.5.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, písemná práce
2.5. - 15.5.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, didaktický test
16.5. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - ústní
16.5. - 10.6.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, ústní zkouška
16.5. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Závěrečné zkoušky

1.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - písemná část
2.9. - 7.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - praktická část
21.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - ústní část
5.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (prosinec) - písemná část
8.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - praktická část
16.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - ústní část
1.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - písemná část
2.6. - 9.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - praktická část
19.6. - 21.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - ústní část

Pedagogické rady

1.9.
Zahajovací pedagogická rada od 9.45 (od 11.00 pokračuje školení BOZP)
15.11.
Pedagogická rada za první čtvrtletí 13,50 229
24.1.
Klasifikační porada pro I. pololetí
18.4.
Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
18.4.
Pedagogická rada pro III.čtvrtletí – učebna 229 14,10 hodin
21.4.
Klasifikační porada pro maturitní ročníky
21.4.
Klasifikační porada pro IV.ročníky 13,30 – 236 - pro vyučující IV.ročníků
22.5.
Klasifikační porada pro 3. ročník - třída AM3
26.6.
Závěrečná klasifikační porada

Rodičovské schůzky

5.9.
Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - 16:00 aula
15.11.
Rodičovské schůzky pro I.-IV.ročníky 16,00
18.4.
Rodičovské schůzky

Ucelené praxe

15.5. - 26.5.
Souvislá praxe pro E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3

Propagace školy

6.10.
Výstava škol KAM PO ZŠ Sokolov
13.10.
Výstava škol KAM PO ZŠ Ostrov
1.12.
Den otevřených dveří SPŠ Ostrov 12:00 až 17:00
17.2.
Maturitní ples SPŠ Ostrov

Ředitelská volna

13.10.
Ředitelské volno pro žáky I.- IV.ročníků
12.4.
Ředitelské volno pro žáky I.-III.ročníků a pro vybrané IV.ročníky

Státní svátky a prázdniny

28.9.
Státní svátek – Den české státnosti
26.10. - 27.10.
Podzimní prázdniny
17.11.
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
23.12. - 2.1.
Vánoční prázdniny
3.2.
Pololetní prázdniny
6.2. - 12.2.
Jarní prázdniny
13.4. - 14.4.
Velikonoční prázdniny
17.4.
Pondělí velikonoční

Kontaktní formulář