Důležitá data

Organizace školního roku

1.9.
Slavnostní zahájení školního roku
13.9.
Besedy o elektrotechnice a ekologii pro vybrané třídy od 8,00
14.9.
Přednáška prokrastinace pro vybrané třídy 10,00 hodin DK Ostrov vybíráme 25,-Kč na žáka
14.9.
Corny atletický pohár Karlovy Vary
15.9.
Prezentace POLICIE ČR na parkovišti před školou dle rozpisu pro většinu tříd školy
16.9.
Přednáška ECDL počítačová gramotnost pro vybrané třídy školy
20.9.
Divadelní představení Balada pro banditu pro L3, E3 a L4 divadlo Most
20.9.
Termín odevzdání tematických plánů PPK
22.9.
Turnaj středních škol v kopané – kategorie VI.A
29.9.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
30.9.
Okresní kolo v přespolním běhu – organizuje naše škola v zámeckém parku
6.10.
Semináře ČVUT (Fyzika plazmatu, Práce s arduinem) pro členy MAFYKu a vybrané žáky ČVUT Praha
6.10.
Exkurze AM2,AT2 do Trmic, KC Kolbenschmidt a Pierburg
10.10. - 14.10.
Týden s matematikou a fyzikou pro vybrané žáky MAFYK v Temešváru
10.10.
Festival Oty Hoffmana – 13,00 Velký sál – Rodinný film pro AT3 a S2
10.10.
Festival Oty Hoffmana - 12,30 Kinokavárna – studentské filmy pro L4, I4, S4 a S3
11.10.
Festival Oty Hoffmana – 12,00 Velký sál – Muzikál aneb Cesty ke štěstí pro I2, I3, L2 a E2
11.10.
Festival Oty Hoffmana – 10,00 Velký sál – Decibely lásky pro AT1, AT2, S1, I1, L1 a E1
12.10.
9,35 – provozní porada učebna 238
12.10.
Festival Oty Hoffmana – 12,00 Velký sál – Polednice pro E3, E4, AT4A, AT4B a L3
15.10. - 21.10.
Základní kolo Logické olympiády
18.10. - 19.10.
Kroužky pro žáky základních škol v rámci projektu Robotické pracoviště
18.10.
Širší vedení školy 14,15 sborovna
20.10.
Olympiáda středních škol – stolní tenis hoši
21.10.
Olympiáda středních škol – stolní tenis dívky
25.10.
Letecký den 13,45 hřiště školy
1.11. - 2.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
4.11.
Krajské kolo Logické olympiády
7.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
7.11.
BOBŘÍK INFORMATIKY Senior 3.-4.ročníky
8.11.
BOBŘÍK INFORMATIKY Junior 1.-2.ročníky
8.11.
KOUZLO POEZIE –představení pro vybrané třídy S3,L3,I3 – Prokletí básníci, I2, E2 – balada, E4,I4 – poezie 2.poloviny XX.století
8.11.
Oblastní kolo v PIŠQORKÁCH
8.11.
Exkurze S4 a L4s do Witte Nejdek
9.11.
Přednáška Aerosoly pro L1 a E1
9.11.
Exkurze tříd L2 a L3 na MFF UK ( Mechanika)
11.11.
do 13,00 zapsat v sekretariátu neprospívající žáky
14.11.
Turnaj 17.listopadu v basketbalu hoši
14.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
16.11.
Exkurze S4 a L4s do firmy SKF Chodov
16.11.
Výjezd I3 do Goethe Institutu Praha
16.11.
Krajské kolo v PIŠQORKÁCH
21.11.
Turnaj 17.listopadu v basketbalu děvčata
22.11.
Veletrh SPS/IPS Norimberk pro E4 a I4
22.11.
Olympiáda středních škol – basketbal hoši – kategorie VI.B.
22.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
23.11.
Němčinář roku 9,00 – 11,00
24.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
24.11.
AT2 8,50 – 10,40 zapojení do projektu Měsíc dokumentu na školách 231
24.11.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
25.11.
Exkurze tříd AM3 a žáků AT4A a AT4B mající odborný výcvik v Karlových Varech do firmy LAGARDE Cheb
28.11.
Provozní porada 9,35 učebna 238
29.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
29.11.
Přednáška Obecné ohrožení na internetu pro 2.ročníky
30.11.
Exkurze S2 do Witte Ostrov 10,00 – 12,30
30.11.
Angličtinář roku
30.11.
Exkurze S4 a L4s do Witte Ostrov 8,30 – 11,00
6.12.
Olympiáda středních škol volejbal hoši
7.12.
Zkouška ECDL pro I1 – modul M2
8.12.
Olympiáda středních škol – sálová kopaná hoši
8.12.
Exkurze I4 a E4 slaboproud do Witte Nejdek
9.12.
Olympiáda středních škol – sálová kopaná dívky
12.12.
Exkurze S4 a S3 do slévárny Heunisch Krásná
12.12.
Exkurze S2, L3 a L4 do Planetária Praha
13.12.
Exkurze S3 do Witte Nejdek
13.12.
Širší vedení školy 14,15 sborovna
13.12.
Exkurze do Drážďan – dopravní muzeum, vánoční trhy pro E2, AT2 a němčináře
13.12.
Exkurze L4 (strojaři) do Rotasu Rotava
14.12.
Zkouška ECDL pro I1 – modul M2
14.12.
Dokument a beseda o Arnoštu Lustigovi pro vybrané třídy
14.12.
Exkurze S2 a S3 do COMTES Dobřany
14.12.
Vánoční laťka ve skoku vysokém hoši
15.12.
I4 a L4 dává krev
15.12.
Olympiáda středních škol – plavání hoši
15.12.
Prezentace projektu Věda má budoucnost v L2 – během jedné hodiny
15.12.
Přednáška na Úřadu práce pro AT4A, AT4B a E4 4. A 5.hodina
19.12.
Exkurze tříd E1, S1, L1, I1 a vybraných žáků z AT1 do Techmanie
19.12.
Exkurze S4 a L4 ( strojaři) do BLEXu
19.12. - 22.12.
Prezentace Smart software pro IT obory
20.12.
Přednáška na Úřadu práce pro S4, L4 a I4 4.-5.hodina
20.12.
Exkurze Průmyslová elektroinstalace pro E3 silnoproud Witte Nejdek 9,00 hodin
20.12.
Divadelní představení – HAMLET pro I1 a E1 – Praha, Švandovo divadlo
21.12.
Maturita na nečisto – testy z Českého jazyka a literatury pro všechny IV.ročníky
21.12.
Vánoční turnaj ve stolním tenise dívky 11,00 – 13,00
21.12.
Vánoční laťka hoši 8,00 – 11,00
22.12.
Třídnické hodiny – vánoční besídky, den organizují třídní učitelé
3.1.
Zahájení výuky v roce 2017
30.1. - 2.2.
Projekt EDISON
31.1.
Vydání výpisu za 1. pololetí
1.2.
AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR pro AM3 – dílny Karlovy Vary
1.2.
Ústřední kolo BOBŘÍKA INFORMATIKY
1.2.
Pokusy na MFF – MECHANIKA pro E1 a L1
2.2.
Exkurze elektrárna TUŠIMICE pro E2 a E4 silnoproudaře
7.2.
Olympiáda středních škol – florbal dívky
13.2. - 17.2.
Lyžařský kurz pro I.ročníky maturitních oborů Boží Dar
21.2.
Přednášky pro vybrané II.ročníky (S2,I2, L2) v rámci protidrogové prevence
22.2.
Zahájení výuky sebeobrany v hodinách TEV pro I1, E1, AT1 a E2
22.2.
Olympiáda středních škol – badminton
23.2.
Divadelní představení Audience pro IV.ročníky
23.2.
Projekt ROBOTY pro žáky základních škol 8,00 – 11,30
23.2.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
24.2.
Provozní porada – 9,40 učebna 238
24.2.
Exkurze L2 do Sedleckého kaolinu v rámci projektu Věda má budoucnost
28.2.
Projekt ROBOTY pro žáky základních škol 8,00 – 12,30
28.2.
Širší vedení školy 14,15 sekretariát
1.3.
Exkurze tříd L2 a E3 na MFF – Elektromagnetické vlnění
2.3.
Exkurze třídy L3 do TECHMANIE Plzeň a firmy DOOSAN
2.3.
Prezentace firem BOS a TOYODA pro žáky tříd S4, AT4A, AT4B a L4s
6.3.
Olympiáda středních škol – florbal hoši
6.3.
Krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR – dílny Karlovy Vary
8.3.
Robotické dopoledne pro žáky ZŠ 8,00 – 11,30
8.3.
Testování ECDL – modul M4
8.3.
Silový víceboj – školní kolo 11,00 – 13,00 hodin
9.3.
Astronomická olympiáda – část 1, pro členy MAFÝKu 8,00 – 8,45 učebna 022
9.3.
Exkurze I1 do krajské knihovny
13.3.
Školní kolo SOČ – učebna 236 od 12,30 hodin
14.3.
Exkurze L3 do Vinohradského divadla po 10,40 Pygmalion
14.3.
Olympiáda středních škol – silový víceboj
15.3.
Testování ECDL – modul M4
15.3.
Exkurze pro L2, L3 a I3 na MFF - Akustika
16.3.
Soutěž v konstruování SOLIDWORKS 024
20.3.
Festival ČLOVĚK V TÍSNI – návštěva filmových projekcí pro vybrané třídy 1.-3.ročníků – vstupné 40 Kč
24.3.
Provozní porada 9,40 učebna 238
27.3.
Astronomická olympiáda – část 2 pro členy MAFYKu 8,00 – 10,40 učebna 021
28.3. - 1.4.
Výměnný pobyt s německou školou FOS Forchheim
31.3.
Republikové kolo matematické soutěže
3.4.
Natáčení v areálu školních dílen 12,00 – 18,00 hodin
3.4.
Testování AM3 – Závěrečná zkouška nanečisto od 12,45 – učebna 024
3.4.
AT4B – volno na přípravu praktické maturitní zkoušky
3.4. - 7.4.
Jarní škola FEL – Temešvár – vybraní žáci školy
4.4.
Olympiáda středních škol – basketbal hoši
4.4.
S4, E4 – volno na přípravu praktické maturitní zkoušky
5.4.
Kurz sebeobrany pro vybrané třídy školy v rámci hodiny TEV
6.4.
Exkurze S3 do krajské knihovny
6.4.
Beseda s vybranými žáky tříd L2, S2, AT1 a S1 – průmyslový design
6.4.
Juniorský maraton Karlovy Vary
7.4.
Olympiáda středních škol – basketbal dívky
11.4.
Velikonoční běh do schodů 8,00 – 10,00
12.4.
Zapsat neprospívající žáky za III.čtvrtletí do 10,00 hodin ve sborovně
18.4. - 20.4.
Finále soutěže Autoopravář Junior Mladá Boleslav
19.4.
Výchovný koncert pro I.-III.ročníky DK Ostrov 60,-Kč na žáka 10,00 hodin
19.4.
Testování ECDL
20.4.
Olympiáda středních škol – basketbal 3+3 hoši
20.4.
Robotický kroužek pro žáky ZŠ 12,00 – 15,00
21.4.
Olympiáda středních škol – basketbal 3+3 dívky
21.4.
Velký den bezpečnosti pro I.ročníky 10,00 hodin DK Ostrov
25.4.
Technika je zábava II
25.4. - 29.4.
Výměnný pobyt s německou školou – Forchheim
26.4.
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
26.4.
Testování ECDL
26.4.
Krajské kolo SOČ - Cheb
26.4.
Exkurze tříd E1 a S2 do Prahy – výstava Bodies
26.4. - 28.4.
Energetická maturita Tušimice
26.4.
Poslední zvonění maturitních tříd, vydání závěrečného vysvědčení
27.4.
Technika je zábava II.
28.4.
Exkurze tříd AM3 a AT3 do Plzně
3.5.
Výuka sebeobrany pro vybrané třídy
4.5.
Exkurze E3 do krajské knihovny
4.5.
Robotické dopoledne pro žáky základních škol v rámci projektu ROBOTY 8,00 – 11,30
4.5.
Sportovní utkání SPŠ x GYMO areál DDM Ostrov
9.5.
Širší vedení školy sekretariát 14,15
9.5.
VĚDA MÁ BUDOUCNOST pro L2 – exkurze Sedlecký kaolin od 10,00 hodin
11.5.
Pohár Josefa Masopusta v kopané
11.5.
NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI – představení pro L1, I1, S1, E1, AT1 a S2 DK Ostrov 40,-Kč na žáka od 10,30
11.5.
Obhajoby ročníkových prací třídy I2
17.5.
Výuka sebeobrany pro vybrané třídy
19.5.
Plážový volejbal Chodov – okresní kolo
22.5. - 24.5.
Přednášky pana Pospíšila pro I.ročníky
26.5.
Vydání vysvědčení třídě AM3
26.5.
Vydání vysvědčení 3. ročníku - třída AM3
31.5.
Předání maturitních vysvědčení absolventům 15,00 Klášterní areál Ostrov
1.6.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
2.6.
Provozní porada 9,40 učebna 238
5.6.
Výstupní test z matematiky pro II. a III. ročníky
5.6.
Konference Věda má budoucnost Praha
5.6.
Exkurze S1 do COMTESU Dobřany
6.6.
Týden mediálního vzdělávání pro L2 a E2 – 5. a 6.hodina učebna 231
6.6.
Výstupní test z matematiky pro I.ročníky
6.6.
Obhajoby ročníkových prací I2 učebna 128
7.6.
Sebeobrana pro vybrané třídy
7.6.
Testování ECDL – modul M5
7.6.
Pohár primátora v atletice – Karlovy Vary
8.6.
Exkurze E1 do Tušimic
13.6.
Anglické divadlo – The Beard Education Theatre od 10,00 hodin pro vybrané třídy 1.-3.ročníků
14.6. - 16.6.
Hry třetího tisíciletí
14.6.
Sebeobrana pro vybrané třídy
14.6.
Obhajoby ročníkových prací I3 učebna 128
15.6.
Obhajoby ročníkových prací I1 učebna 128
16.6.
Představení PROCES pro třetí ročníky – krajská knihovna
16.6.
Uzavření klasifikace II.ročníků do 12,00 hodin
19.6. - 23.6.
Sportovně turistický kurz pro S2 – Ostrov a okolí
19.6. - 23.6.
Sportovně turistický kurz pro L2, I2, AT2 a E2 Slunečné údolí - Sázava
21.6.
Exkurze E3 a S1 do přečerpávají elektrárny v Markesbachu
21.6.
Testování ECDL – modul M5
22.6.
Divadelní představení ZVONOKOSY pro L3 a E3 Divadlo J.K.Tyla Plzeň
23.6.
Uzavření klasifikace I. a III.ročníků do 12,00 hodin
30.6.
Vydání vysvědčení 1. až 3. ročníkům
30.6.
Vydání vysvědčení žákům školy

Přijímací řízení

31.1.
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.3.
Odevzdání přihlášek pro denní studium a další formy studia
29.3.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení – nejzazší termín ve 12,00 hodin
3.4.
Pozvánky k přijímacím zkouškám
12.4. - 28.4.
Přijímací řízení I. kolo pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
12.4.
První termín Jednotné přijímací zkoušky
12.4.
První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia
19.4.
Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia
19.4.
Druhý termín Jednotné přijímací zkoušky
22.4. - 30.4.
Přijímací řízení pro ostatní obory (s výučním listem)
11.5.
První náhradní termín jednotné zkoušky
12.5.
Druhý náhradní termín jednotné zkoušky

Maturitní zkoušky

1.4. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - praktická zkouška
3.4.
Praktická maturitní zkouška třídy L4
3.4. - 4.4.
Praktická maturitní zkouška třídy AT4A
4.4. - 5.4.
Praktická maturitní zkouška třídy AT4B
5.4. - 6.4.
Praktická maturitní zkouška třídy S4
5.4. - 6.4.
Praktická maturitní zkouška třídy E4
10.4.
I4 – volno na přípravu praktické maturitní zkoušky
11.4.
Maturitní písemná práce z Českého jazyka
18.4. - 20.4.
Praktická maturitní zkouška třídy I4
2.5. - 15.5.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, didaktický test
2.5. - 15.5.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, písemná práce
3.5.
Maturitní práce z Anglického jazyka – didaktický test
3.5.
Maturitní práce z Českého jazyka a literatury – didaktický test
4.5.
Maturitní práce z Německého jazyka – písemná práce a didaktický test
16.5. - 19.5.
Ústní maturitní zkoušky třídy E4
16.5. - 10.6.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, ústní zkouška
16.5. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - ústní
16.5. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
16.5. - 17.5.
Ústní maturitní zkoušky třídy L4
18.5. - 19.5.
Ústní maturitní zkoušky třídy S4
22.5. - 26.5.
Ústní maturitní zkoušky třídy I4
22.5. - 23.5.
Ústní maturitní zkoušky třídy AT4A
24.5. - 25.5.
Ústní maturitní zkoušky třídy AT4B

Závěrečné zkoušky

1.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - písemná část
2.9. - 7.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - praktická část
21.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - ústní část
5.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (prosinec) - písemná část
8.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - praktická část
16.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - ústní část
1.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - písemná část
2.6.
Závěrečná zkouška oboru Mechanik opravář motorových vozidel - písemná část 024 8,00 – 11,35
2.6. - 9.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - praktická část
5.6. - 9.6.
Závěrečná zkouška oboru Mechanik opravář motorových vozidel – praktická část
19.6. - 21.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - ústní část
21.6. - 22.6.
Závěrečná zkouška oboru Mechanik opravář motorových vozidel – ústní část

Pedagogické rady

1.9.
Zahajovací pedagogická rada od 9.45 (od 11.00 pokračuje školení BOZP)
15.11.
Pedagogická rada za první čtvrtletí 13,50 229
24.1.
Klasifikační porada pro I. pololetí
18.4.
Pedagogická rada pro III.čtvrtletí – učebna 229 14,10 hodin
18.4.
Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
21.4.
Klasifikační porada pro maturitní ročníky
21.4.
Klasifikační porada pro IV.ročníky 13,30 – 236 - pro vyučující IV.ročníků
22.5.
Klasifikační porada pro třídu AM3
22.5.
Klasifikační porada pro 3. ročník - třída AM3
26.6.
Závěrečná pedagogická rada pro I.- III.ročníky
26.6.
Závěrečná klasifikační porada

Rodičovské schůzky

5.9.
Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - 16:00 aula
15.11.
Rodičovské schůzky pro I.-IV.ročníky 16,00
18.4.
Rodičovské schůzky

Ucelené praxe

15.5. - 26.5.
Souvislá praxe pro E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3

Propagace školy

6.10.
Výstava škol KAM PO ZŠ Sokolov
13.10.
Výstava škol KAM PO ZŠ Ostrov
1.12.
Den otevřených dveří SPŠ Ostrov 12:00 až 17:00
17.2.
Maturitní ples SPŠ Ostrov

Ředitelská volna

13.10.
Ředitelské volno pro žáky I.- IV.ročníků
12.4.
Ředitelské volno pro žáky I.-III.ročníků a pro vybrané IV.ročníky

Státní svátky a prázdniny

28.9.
Státní svátek – Den české státnosti
26.10. - 27.10.
Podzimní prázdniny
17.11.
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
23.12. - 2.1.
Vánoční prázdniny
3.2.
Pololetní prázdniny
6.2. - 12.2.
Jarní prázdniny
13.4. - 14.4.
Velikonoční prázdniny
17.4.
Pondělí velikonoční

Kontaktní formulář