Důležitá data

Organizace školního roku

1.9.
Slavnostní zahájení školního roku
13.9.
Besedy o elektrotechnice a ekologii pro vybrané třídy od 8,00
14.9.
Přednáška prokrastinace pro vybrané třídy 10,00 hodin DK Ostrov vybíráme 25,-Kč na žáka
14.9.
Corny atletický pohár Karlovy Vary
15.9.
Prezentace POLICIE ČR na parkovišti před školou dle rozpisu pro většinu tříd školy
16.9.
Přednáška ECDL počítačová gramotnost pro vybrané třídy školy
20.9.
Divadelní představení Balada pro banditu pro L3, E3 a L4 divadlo Most
20.9.
Termín odevzdání tematických plánů PPK
22.9.
Turnaj středních škol v kopané – kategorie VI.A
29.9.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
30.9.
Okresní kolo v přespolním běhu – organizuje naše škola v zámeckém parku
6.10.
Exkurze AM2,AT2 do Trmic, KC Kolbenschmidt a Pierburg
6.10.
Semináře ČVUT (Fyzika plazmatu, Práce s arduinem) pro členy MAFYKu a vybrané žáky ČVUT Praha
10.10.
Festival Oty Hoffmana – 13,00 Velký sál – Rodinný film pro AT3 a S2
10.10. - 14.10.
Týden s matematikou a fyzikou pro vybrané žáky MAFYK v Temešváru
10.10.
Festival Oty Hoffmana - 12,30 Kinokavárna – studentské filmy pro L4, I4, S4 a S3
11.10.
Festival Oty Hoffmana – 12,00 Velký sál – Muzikál aneb Cesty ke štěstí pro I2, I3, L2 a E2
11.10.
Festival Oty Hoffmana – 10,00 Velký sál – Decibely lásky pro AT1, AT2, S1, I1, L1 a E1
12.10.
9,35 – provozní porada učebna 238
12.10.
Festival Oty Hoffmana – 12,00 Velký sál – Polednice pro E3, E4, AT4A, AT4B a L3
15.10. - 21.10.
Základní kolo Logické olympiády
18.10. - 19.10.
Kroužky pro žáky základních škol v rámci projektu Robotické pracoviště
18.10.
Širší vedení školy 14,15 sborovna
20.10.
Olympiáda středních škol – stolní tenis hoši
21.10.
Olympiáda středních škol – stolní tenis dívky
25.10.
Letecký den 13,45 hřiště školy
1.11. - 2.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
4.11.
Krajské kolo Logické olympiády
7.11.
BOBŘÍK INFORMATIKY Senior 3.-4.ročníky
7.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
8.11.
BOBŘÍK INFORMATIKY Junior 1.-2.ročníky
8.11.
KOUZLO POEZIE –představení pro vybrané třídy S3,L3,I3 – Prokletí básníci, I2, E2 – balada, E4,I4 – poezie 2.poloviny XX.století
8.11.
Oblastní kolo v PIŠQORKÁCH
8.11.
Exkurze S4 a L4s do Witte Nejdek
9.11.
Exkurze tříd L2 a L3 na MFF UK ( Mechanika)
9.11.
Přednáška Aerosoly pro L1 a E1
11.11.
do 13,00 zapsat v sekretariátu neprospívající žáky
14.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
14.11.
Turnaj 17.listopadu v basketbalu hoši
16.11.
Exkurze S4 a L4s do firmy SKF Chodov
16.11.
Výjezd I3 do Goethe Institutu Praha
16.11.
Krajské kolo v PIŠQORKÁCH
21.11.
Turnaj 17.listopadu v basketbalu děvčata
22.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
22.11.
Olympiáda středních škol – basketbal hoši – kategorie VI.B.
22.11.
Veletrh SPS/IPS Norimberk pro E4 a I4
23.11.
Němčinář roku 9,00 – 11,00
24.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
24.11.
AT2 8,50 – 10,40 zapojení do projektu Měsíc dokumentu na školách 231
24.11.
Studentské fórum 12,40 učebna 238
25.11.
Exkurze tříd AM3 a žáků AT4A a AT4B mající odborný výcvik v Karlových Varech do firmy LAGARDE Cheb
28.11.
Provozní porada 9,35 učebna 238
29.11.
Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA pro základní školy
29.11.
Přednáška Obecné ohrožení na internetu pro 2.ročníky
30.11.
Exkurze S4 a L4s do Witte Ostrov 8,30 – 11,00
30.11.
Angličtinář roku
30.11.
Exkurze S2 do Witte Ostrov 10,00 – 12,30
6.12.
Olympiáda středních škol volejbal hoši
7.12.
Zkouška ECDL pro I1 – modul M2
8.12.
Exkurze I4 a E4 slaboproud do Witte Nejdek
8.12.
Olympiáda středních škol – sálová kopaná hoši
9.12.
Olympiáda středních škol – sálová kopaná dívky
12.12.
Exkurze S2, L3 a L4 do Planetária Praha
12.12.
Exkurze S4 a S3 do slévárny Heunisch Krásná
13.12.
Exkurze L4 (strojaři) do Rotasu Rotava
13.12.
Exkurze S3 do Witte Nejdek
13.12.
Širší vedení školy 14,15 sborovna
13.12.
Exkurze do Drážďan – dopravní muzeum, vánoční trhy pro E2, AT2 a němčináře
14.12.
Vánoční laťka ve skoku vysokém hoši
14.12.
Exkurze S2 a S3 do COMTES Dobřany
14.12.
Dokument a beseda o Arnoštu Lustigovi pro vybrané třídy
14.12.
Zkouška ECDL pro I1 – modul M2
15.12.
I4 a L4 dává krev
15.12.
Prezentace projektu Věda má budoucnost v L2 – během jedné hodiny
15.12.
Přednáška na Úřadu práce pro AT4A, AT4B a E4 4. A 5.hodina
15.12.
Olympiáda středních škol – plavání hoši
19.12. - 22.12.
Prezentace Smart software pro IT obory
19.12.
Exkurze tříd E1, S1, L1, I1 a vybraných žáků z AT1 do Techmanie
19.12.
Exkurze S4 a L4 ( strojaři) do BLEXu
20.12.
Exkurze Průmyslová elektroinstalace pro E3 silnoproud Witte Nejdek 9,00 hodin
20.12.
Divadelní představení – HAMLET pro I1 a E1 – Praha, Švandovo divadlo
20.12.
Přednáška na Úřadu práce pro S4, L4 a I4 4.-5.hodina
21.12.
Vánoční laťka hoši 8,00 – 11,00
21.12.
Vánoční turnaj ve stolním tenise dívky 11,00 – 13,00
21.12.
Maturita na nečisto – testy z Českého jazyka a literatury pro všechny IV.ročníky
22.12.
Třídnické hodiny – vánoční besídky, den organizují třídní učitelé
3.1.
Zahájení výuky v roce 2017
31.1.
Vydání výpisu za 1. pololetí
26.4.
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
26.5.
Vydání vysvědčení 3. ročníku - třída AM3
30.6.
Vydání vysvědčení 1. až 3. ročníkům

Přijímací řízení

31.1.
Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.3.
Odevzdání přihlášek pro denní studium a další formy studia
3.4.
Pozvánky k přijímacím zkouškám
12.4.
První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia
12.4. - 28.4.
Přijímací řízení I. kolo pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
19.4.
Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia
22.4. - 30.4.
Přijímací řízení pro ostatní obory (s výučním listem)
11.5.
První náhradní termín jednotné zkoušky
12.5.
Druhý náhradní termín jednotné zkoušky

Maturitní zkoušky

1.4. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - praktická zkouška
2.5. - 15.5.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, didaktický test
2.5. - 15.5.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, písemná práce
16.5. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
16.5. - 10.6.
Společná část maturitní zkoušky - ČJL, ústní zkouška
16.5. - 10.6.
Profilová část maturitní zkoušky - ústní

Závěrečné zkoušky

1.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - písemná část
2.9. - 7.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - praktická část
21.9.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - ústní část
5.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (prosinec) - písemná část
8.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - praktická část
16.12.
Závěrečná zkouška pro náhradní období roku 2016 (září) - ústní část
1.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - písemná část
2.6. - 9.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - praktická část
19.6. - 21.6.
Závěrečná zkouška pro řádný termín roku 2017 (jaro) - ústní část

Pedagogické rady

1.9.
Zahajovací pedagogická rada od 9.45 (od 11.00 pokračuje školení BOZP)
15.11.
Pedagogická rada za první čtvrtletí 13,50 229
24.1.
Klasifikační porada pro I. pololetí
11.4.
Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
21.4.
Klasifikační porada pro maturitní ročníky
22.5.
Klasifikační porada pro 3. ročník - třída AM3
26.6.
Závěrečná klasifikační porada

Rodičovské schůzky

5.9.
Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - 16:00 aula
15.11.
Rodičovské schůzky pro I.-IV.ročníky 16,00
11.4.
Rodičovské schůzky

Ucelené praxe

15.5. - 26.5.
Souvislá praxe pro E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3

Propagace školy

6.10.
Výstava škol KAM PO ZŠ Sokolov
13.10.
Výstava škol KAM PO ZŠ Ostrov
1.12.
Den otevřených dveří SPŠ Ostrov 12:00 až 17:00
17.2.
Maturitní ples SPŠ Ostrov

Ředitelská volna

13.10.
Ředitelské volno pro žáky I.- IV.ročníků

Státní svátky a prázdniny

28.9.
Státní svátek – Den české státnosti
26.10. - 27.10.
Podzimní prázdniny
17.11.
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
23.12. - 2.1.
Vánoční prázdniny
3.2.
Pololetní prázdniny
6.2. - 12.2.
Jarní prázdniny
13.4. - 14.4.
Velikonoční prázdniny

Kontaktní formulář