Beseda: Rakovina není náhoda

Dne 13.9.2016 a prakticky po druhé se naše škola SPŠ Ostrov, p.o. zapojila do projektu prevence rakoviny nesoucí název „Rakovina není náhoda“. Projekt je zaměřen především na mladé lidi. Velice poutavou a srozumitelnou formou je žákům předkládána v současné době velmi ožehavá a přitom mezi mladými lidmi velmi často opomíjená problematika rakoviny. SPŠ Ostrov měla tu čest do svých řad na jeden den přivítat odbornici mladou lékařku, která s žáky prodiskutovala otázky rakoviny.

Nejdříve žáky seznámila formou poutavých prezentací a hromadou fotodokumentace s výsledky demografického šetření v oblasti výskytu rakoviny u žen a mužů podle různých věkových skupin obyvatelstva. Velmi znepokojivým faktem je skutečnost vyplývající ze statistického šetření a to, že rakovinou onemocní každý třetí člověk a na následky pak zemře každý čtvrtý. Přednášející se zaměřila na nejdůležitější rizikové faktory vzniku rakovinového onemocnění, mezi které patří: kouření, obezita, sluneční záření, tuky v potravě, alkohol a rakovinové onemocnění v rodině. Uváděla příklady, jak se těmto faktorům zbytečně nevystavovat. Žáci si mohli během besedy jednoduchým testem ověřit, do které z rizikových skupin patří. Během přednášky probíhala řízená diskuze, kdy byla přednášející vystavena toku otázek ze strany žáků. Na závěr byly lékařkou zdůrazněny nutné změny v chování lidí, které vedou ke snížení rizika onemocnění rakovinou tzv. onkologické desatero, což je z hlediska prevence to nejdůležitější.

Mohu jen chválit perfektní připravenost lektorky v dané oblasti, jak z hlediska prevence rakoviny, tak z hlediska pedagogicky výchovného. Její profesionální přístup k celému tématu, navíc velice vhodně okořeněn vtipnými příhodami ze života lékařky. Prostě spokojenost na všech úrovních. Rozhodně se SPŠ Ostrov, p.o. bude i v následujících letech podílet na úzké spolupráci s agenturou JLM Praha s.r.o. Je velice pozitivní vidět, že se někdo v současné době stará o odborné povědomí nás občanů, zejména pak dětí a nepožaduje za to prakticky žádnou finanční odměnu. Díky.

Ing. Fales Alexandr

 

Web programu: http://jlmpraha.cz/rakovina-neni-nahoda/

Beseda: Energie - budoucnost lidstva

Dne 13.9.2016 přivítala do svých řad naše škola SPŠ Ostrov, p.o. tak jako v minulých letech na jeden den odborníky energetiky, aby s žáky prodiskutovali otázky současného a budoucího stavu energetiky v ČR a ve světě. Odborníci z praxe na žáky nejdříve použili poutavé prezentace, filmové snímky a horu fotodokumentace. Po této myšlenkové masáži následovali praktické ukázky nejrůznějších materiálů z oblasti jaderné energetiky, kdy si žáci navíc vyzkoušeli měření radioaktivity, samozřejmě bezpečné úrovně. Přednášející přivezli řadu vzorků s různou intenzitou vyzařování i z běžného života, což u žáků vyvolalo značné překvapení.

Dále byl s žáky probrán fenomén fotovoltaiky, kdy byl žákům předveden zajímavý pokus, jak roztočit jednoduchou konstrukci vrtulky napájené fotovoltaickým článkem pomocí svítilny v mobilním telefonu. Na závěr proběhla odborná diskuze, kdy byli přednášející osloveni dotazy na nejrůznější zákoutí energetického průmyslu.

Mohu jen chválit perfektní připravenost lektorů v dané oblasti, jak z hlediska energetiky, tak z hlediska pedagogicky výchovného. Jejich profesionální přístup k celému tématu, navíc velice vhodně okořeněn vtipnými příhodami ze života energetického dění, je naprosto fenomenální. Prostě spokojenost na všech úrovních. Rozhodně se SPŠ Ostrov bude i v následujících letech podílet na úzké spolupráci s agenturou JLM Praha s.r.o. Je velice pozitivní vidět, že se někdo v současné době stará o odborné povědomí nás občanů, zejména pak dětí a nepožaduje za to prakticky žádnou finanční odměnu. Díky.

 

Ing. Fales Alexandr

 

Web programu: http://jlmpraha.cz/osvetove-programy/energie-budoucnost-lidstva/

spš - ostrov fotogalerie