Informace o možnostech uplatnění našich absolventů

Co mohou dělat absolventi některých nabízených oborů si můžete prohlédnout pod ikonami

 

 

Situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Které profese jsou nedostatkové, a které naopak nenajdou v Karlovarském kraji uplatnění zjišťoval

průzkum, který prováděla Regionální hospodářská komora Poohří.

 

Výsledky průzkumu naleznete v

Profitest a dotazník pro volbu povolání

Zkuste si udělat profitest

Zkuste si také dotazník pro volbu povolání  (doporučený ÚP)

spš - ostrov fotogalerie