informatika spš ostrov

Informační technologie

Kód oboru: dle ŠVP: 18-20-M/01

Tento obor umožní studentům získat základní obraz o problematice výpočetní techniky. Absolvent oboru se stane kvalifikovaným odborníkem na danou problematiku.

Studium se zaměřuje na oblast hardware, software, programování (programování v jazyce C#, tvorba webových aplikací), počítačových sítí a komunikačních technologií. Student získá povědomí o rozmachu informačních systémů (IS), bezpečnosti provozu a údržby IS, ochrany a bezpečnosti dat v IS. Rovněž o právních souvislostech autorského zákona k software, licencování, ale i e-learningu jako systému pro realizaci elektronického vzdělávání. Výuka se zaměřuje na praktické dovednosti v automatizační technice využitelné v praxi.

Vzhledem k rozmachu služeb v této oblasti se dá předpokládat velká uplatnitelnost na trhu práce, a to především na pozici samostatného pracovníka v oblasti ICT a počítačových sítí podniků a firem.

Uplatnění absolventů oboru IT

 

spš - ostrov fotogalerie