Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Uvedený projekt je určen jednak učitelům odborných předmětů a praktického vyučování středních odborných škol a vyšších odborných škol technických oborů, jednak učitelům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z 215 škol celé České republiky. Předpokládá se, že minimálně by nabídkou školení a seminářů mělo projít 300 učitelů, přičemž se dá s jistotou konstatovat, že projekt nabídne 95 seminářů z oblasti inovací v průmyslu ve firmách, 17 seminářů zaměřených na environmentální vzdělávání a 150 odborných praxí ve firmách určených učitelům uvedených typů škol.

Učitelům se tak otevírá prostor k seznámení s moderními technologiemi a procesy, které se dnes v podnicích běžně využívají, stranou nezůstává ani řízení kvality, nauka o materiálech, metrologie a zkušebnictví, technologie obnovitelných zdrojů energií a systém úspor energií.  Ve výsledku by nové znalosti učitelů měly zvýšit jejich kompetence a následná zapracovanost do školních vzdělávacích programů pomůže reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů.

_________________________________________________________________________________

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Dne 4. června 2012 proběhl ve firmě RENATECHNIK s.r.o., kterou najdete na v Ostrově, v Hroznětínské ulici č.1318, odborný seminář pro pedagogy Karlovarského kraje. Na akci, která se uskutečnila se svolením jednatele společnosti Bc. Miroslava Tvrdého, se dostavilo 17 pedagogů, učitelů odborných předmětů a praxe ze čtyř odborných technických škol Karlovarského kraje (Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Husova 600, 362 21 Nejdek, Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 11 Ostrov, ISŠTE Sokolov). Seminář zaměřený na problematiku obrábění INOVACE OBRÁBĚNÍ NEROTAČNÍCH VÝKOVKŮ NA POLOAUTOMATU GNUTTI- vedl Ing. Jan Ptáček, manager, trval 8 hodin a skládal se z několika částí.

Na úvod všichni přítomní absolvovali prohlídku jednotlivých částí společnosti RENATECHNIK, živě se zajímali o výrobní náplň firmy i používané technologie, bezprostředně po té následoval seminář týkající obrábění. Tato část byla ukončena odborným testem, jenž působil pro lektora coby zpětná vazba, zda zúčastnění pochopili všechny oblasti dané problematiky. Poslední částí připraveného programu byla odborná diskuse k probírané problematice.

Realizovaný seminář je registrován pod číslem : 3432/2010-25-136 v rámci projektu INOVACE – KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY.

 

Ing. Dana Ptáčková - věcný manažer projektu pro Karlovarský kraj

 

Desetidenní odborná stáž

Dne 4. června 2012 nastoupila Ing. Zuzana Lešková jako poslední z pedagogů odborných předmětů Karlovarského kraje v rámci projektu INOVACE - KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY,IQ Industry – registrační číslo: CZ .1.07/1.3.00/14.0038 na odbornou stáž do firmy WITTE NEJDEK SPOL. S R.o. se sídlem Rooseveltova 1299, 36221 Nejdek.

Stáž měla předem stanovenou strukturu, která byla konzultována školou a firmou. V rámci desetidenní odborné stáže se Ing. Lešková zapojila do kolektivu odborníků WITTE Automotive v Nejdku na měrovém oddělení a na personálním oddělení.

Naše poděkování patří jednak Mgr. Martině Poštové, za zprostředkování a organizaci celé stáže ve firmě WITTE Automotive v Nejdku a vedení stáže na personálním oddělení, dále pak Pavlu Paduovi. Ing. Lešková se odborné stáže v rámci projektu zúčastnila 2x. Tyto stáže hodnotí velice velice kladně, posloužily ji především k tomu, aby nové poznatky a zkušenosti přenesla do výuky odborných strojírenských předmětů.

Ing. Dana Ptáčková - věcný manažer pro Karlovarský kraj

 

Desetidenní odborná stáž

Dne 10. června 2011 nastoupila Ing. Dana Ptáčková , pedagog odborných předmětů v rámci projektu v rámci projektu INOVACE - KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY, IQ Industry – registrační číslo:                CZ .1.07/1.3.00/14.0038 na odbornou stáž do firmy RENATECHNIK s.r.o., se sídlem Mezi Sklady 3/107, 140 00 Praha 4.

Stáž měla předem stanovenou strukturu, která byla konzultována školou a firmou. Ing. Dana Ptáčková se zapojila v rámci desetidenní odborné stáže do kolektivu pracovníků RENATECHNIK s.r.o., měrovém oddělení, ve zkušebně a na nástrojárně.

Naše poděkování patří Ing. Janu Ptáčkovi, který celou tuto stáž ve firmě RENATECHNIK s.r.o., se sídlem Mezi Sklady 3/107, 140 00 Praha 4 zajistil.

Ing. Ptáčková hodnotí tuto stáž, která jí posloužila k tomu, že nové poznatky a zkušenosti přenese do výuky odborných předmětů.

Ing. Dana Ptáčková

 

Středoškolští učitelé na skok ve štíhlé logistice

 

Poslední z trojice seminářů IQ Industry, který připravila firma WITTE Automotive, zavedl třináct účastníků – středoškolských pedagogů z celého Karlovarského kraje do logistické praxe.

„Obecně projekt IQ Industry, realizovaný v letech 2010 – 2012, klade důraz na další odborné vzdělávání vyučujících SOU a SOŠ. Pro nás je podstatné, že učitelé budou znalosti štíhlé logistiky a dalších moderních logistických konceptů předávat dále a přiblíží vyučovanou látku reálné praxi. Odborníci WITTE Automotive Ondřej Petrželka a Pavel Marek pojali tento seminář jako den v logistické praxi. Krátký úvod doprovázela řada ukázek plánování logistických toků nebo skladovacích systémů,“ říká Martina Poštová, tisková mluvčí.

„Vtáhli jsme učitele do logistického koloběhu: dopoledne bylo o standardním materiálovém toku a odpoledne bylo věnováno logistickým inovacím. Seznámili se s plánováním dodávek just in time nebo sekvenčních dodávek přímo na linku v automobilce.“

Jeden z účastníků Miroslav Soukup řekl: „Na seminář jsem přijel z ISŠTE Sokolov, kde vyučuji. A co si odvážím? Pěkně to ve WITTE provozech frčí. Viděl jsem propojení s výrobou po stránce informačního i fyzického toku.“ A možná jsou také štíhlejší nejen díky štíhlé logistice, ale díky kilometrům, které dnes urazili na logistických tratích ve WITTE Automotive.

Mgr. Martina Poštová, Interní komunikace a PR

 

Logistika – zmapování firemních logistických procesů

Střední průmyslová škola Ostrov v rámci projektu Inovace-kvalifikace profesní přípravy, známého také pod zkratkou IQ INDUSTRY, pořádala ve spolupráci se společností WITTE Nejdek, spol.s r.o. dne 23.března 2012 odborný seminář na téma: Logistika – zmapování firemních logistických procesů.

 

Semináře se zúčastnily na dvě desítky učitelů odborných předmětů, praxe a odborného výcviku ze čtyř škol Karlovarského kraje, kteří uplatní svoje nové poznatky z logistiky ve svých předmětech a vzdělávacích aktivitách a budou předávat cenné zkušenosti z logistické praxe studentům technických škol.

 

Seminář vedli zkušení odborníci WITTE Automotive v Nejdku. Součástí programu byla také odborná prohlídka provozů WITTE Automotive v Nejdku se zaměřením na výše uvedenou problematiku.

Ing. Dana Ptáčková – věcný manažer projektu pro Karlovarský kraj

 

Desetidenní odborná stáž

Dne 20. února 2012 nastoupila Ing. Jitka Kaprová jako třetí z pedagogů odborných předmětů Střední průmyslové školy Ostrov v rámci projektu INOVACE - KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY,IQ Industry – registrační číslo: CZ .1.07/1.3.00/14.0038 na odbornou stáž do firmy WITTE NEJDEK SPOL. S R.O. SE SÍDLEM ROOSEVELTOVA 1299, 36221 NEJDEK.

Stáž měla předem stanovenou strukturu, která byla konzultována školou a firmou. V rámci desetidenní odborné stáže se Ing. Kaprová zapojila do kolektivu odborníků WITTE Automotive v Nejdku v týmech konstrukce, zkušebny a managementu systému jakosti.

Naše poděkování patří jednak Mgr. Martině Poštové za zprostředkování a organizaci celé stáže ve firmě WITTE Automotive v Nejdku, dále pak Ing. Miroslavu Puškášovi, Ing. Gabriela Rubášové a Pavlu Paduovi, kteří jednotlivé části exkurze po odborné stránce zastřešili.

Ing. Jitka Kaprová hodnotí tuto stáž velice kladně, posloužila ji především k tomu, aby nové poznatky a zkušenosti přenesla do výuky odborných strojírenských předmětů. S posteskem konstatovala, že takové stáže by se chtěla zúčastnit min 2x v roce.

Ing. Dana Ptáčková - věcný manažer projektu

 

WITTE INFORYCHLÍK

WITTE Pozvánky

Srdečně Vás zveme na společné akce s partnery: V březnu podpoříme jako hlavní

partner 14.WITTE Cup v badmintonu pro mládež (10.3.) a fotbalový turnaj devítiletých

FKBaník Sokolov (25.3.). Srdečně zveme příznivce běžeckého lyžování na závod

v historických kostýmech – 104 let Spolku zimních sportů Abertamy (10.3.). Zúčastníme

se také 9.března soutěže v konstruování v SolidWorks na SPŠ Ostrov a 21.března veletrhu

pracovních příležitostí na ZČU Plzeň. Ve dnech 20.2.-2.3.se desetidenní odborné praxe

IQ Industry v týmu Konstrukce a v měrovém oddělení účastní Ing. Jitka Kaprová, odborná

vyučující SPŠ Ostrov.

Mgr. Martina Poštová

Interní komunikace a PR

WITTE Automotive

TISKOVÁ ZPRÁVA

Seminář IQ Industry - ve WITTE Automotive se nezkoušelo

V pátek 25.listopadu vyměnily dvě desítky středoškolských pedagogů školní třídy a kabinety za odborné provozy WITTE Automotive. V Nejdku se zúčastnili druhého odborného semináře IQ Industry s podtitulem „Zkušebna“ (aneb tady Vás z techniky nezkoušíme). .

„Program odborného semináře na téma „Zkušebna“ oslovil zástupce čtyř technických škol z Karlovarského kraje. Vyučující mají obecný základ z exkurzí, ale do technického detailu se mohou dostat jen v přímém kontaktu s našimi odborníky. Dnes prezentoval Mgr. Ivo Šafner a o zkušenosti se dělili také ostatní členové týmu zkušebny. Výstupy z odborné prezentace stejně jako praktické ukázky našich analýz a testů zamykacích systémů využijí například ve výuce oboru strojírenství či elektrotechnika,“ říká Ing. Milan Kohout, vedoucí personálního týmu.

IQ Industry je pokračováním vzdělávacího programu pro pedagogy, IQ Auto, který běžel v letech 2006-2008. WITTE Automotive v Nejdku akreditovala v novém cyklu tři vzdělávací moduly: Kvalita (červen 2011), Zkušebna a Logistika. Pozvánku na poslední dnes „trendy“ odborný seminář rozešleme na jaře 2012,“ upřesňuje Kohout.

V projektu INOVACE - KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY, IQ Industry – registrační číslo: CZ .1.07/1.3.00/14.0038 realizuje WITTE Automotive v Nejdku také desetidenní odborné stáže, které absolvovali dva pedagogové a v jednání je další stáž pro 1 vyučující SPŠ Ostrov.

 

Mgr. Martina Poštová

Interní komunikace a PR

WITTE Automotive

IQ Industry

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov, Ing. Pavel Žemlička, se souhlasem zřizovatele školy podepsal Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v projektu Inovace – kvalifikace profesní přípravy.

Název projektu: Inovace-kvalifikace profesní přípravy

Zkrácený název projektu: IQ INDUSTRY

Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 03. 2010        ukončení projektu: 30. 09. 2012

Rozpočet projektu celkem: 14 931 527,52 Kč

Uvedený projekt je určen jednak učitelům odborných předmětů a praktického vyučování středních odborných škol a vyšších odborných škol technických oborů, jednak učitelům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z 215 škol celé České republiky. Předpokládá se, že minimálně by nabídkou školení a seminářů mělo projít 300 učitelů, přičemž se dá s jistotou konstatovat, že projekt nabídne 95 seminářů z oblasti inovací v průmyslu ve firmách, 17 seminářů zaměřených na environmentální vzdělávání a 150 odborných praxí ve firmách určených učitelům uvedených typů škol.

Součástí projektu je tvorba akreditovaných programů  pro technické obory, které budou realizovány v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzniknou rovněž  programy zaměřené na oblast obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví.

Záměrem projektu se stává snaha vybudovat efektivní partnerskou síť mezi úřady práce, firmami a technickými školami tak, aby vznikla systematická spolupráce učitelů odborných předmětů a praktického vyučování s odborníky z firem v jednotlivých krajích republiky. Je pochopitelné, že ve výsledku by tato spolupráce měla odrážet specifika trhu práce regionů České republiky.

Učitelům se tak otevírá prostor k seznámení s moderními technologiemi a procesy, které se dnes v podnicích běžně využívají, stranou nezůstává ani řízení kvality, nauka o materiálech, metrologie a zkušebnictví, technologie obnovitelných zdrojů energií a systém úspor energií.  Ve výsledku by nové znalosti učitelů měly zvýšit jejich kompetence a následná zapracovanost do školních vzdělávacích programů pomůže reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů.

Střední průmyslová škola byla delegována do role regionálního centra projektu IQ Industry pro Karlovarský kraj, zástupkyně ředitele školy, Ing. Dana Ptáčková, se stala v projektu IQ Industry věcnou manažerkou pro všechny technicky založené školy Karlovarského kraje.

V Ostrově 11. 1. 2010

Ing. Dana Ptáčková, věcná manažerka projektu


 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/14.0038

KLÍČOVÁ AKTIVITA ČÍSLO 2 - ODBORNÝ SEMINÁŘ EVVO

Odborný seminář

Dne 6. června 2011 se dostavilo 19 pedagogů odborných předmětů a praxe z pěti škol Karlovarského kraje do Žlutic na odborný seminář, který uspořádala společnost Žlutická teplárenská a. s., Velké náměstí 131, 364 52.

Seminář je  registrovaný pod číslem 33182/2010-25-851 v rámci projektu INOVACE – KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY.

Seminář byl věnovaný problematice obnovitelných zdrojů energie. Na úvod si zúčastnění pedagogové a také 4 žáci vyslechli přednášku Ing. Pavlíny Volákové, Ph.D., ředitelky Žlutické teplárenské a. s. Již během jejího vystoupení bylo patrno, že se semináře účastní především ti pedagogové, kteří se o danou problematiku zajímají.

Přednáška byla doplněna odbornými texty, které pro pedagogy připravila paní ředitelka. Část teoretickou ukončil oběd, při němž zúčastnění pedagogové živě diskutovali s paní ředitelkou o dané problematice.

Po teoretické části jsme se přemístili cca 4 km za město Žlutice, kde se pěstuje tzv. sloní tráva, jejíž účinnost výhřevnosti cca 85%. Sloní tráva je pěstována na rozloze 7 hektarů, pro soběstačnost teplárny by ale potřebovali osadit cca 100 hektarů. I zde jsme mohli vidět, co způsobily letošní rozmary počasí, část úrody byla vlivem mrazu trvale poškozená.

Z pole jsme se vydali do spalovny, kde nám paní ředitelka nejprve teoreticky vysvětlila a poté prakticky ukázala způsoby uskladnění biomasy, následné spalování a přeměnu biomasy v tepelnou energii.

Seminář byl ukončen odborným testem pedagogů a vyhodnocením semináře. Byla jsem velmi potěšena, když mi pedagogové sdělili, že v budoucnu se rádi účastní podobného semináře, jehož cílem je získat nové poznatky, které uplatní ve své pedagogické činnosti.

Velmi děkuji Ing. Pavlíně Volákové, Ph.D., která tento seminář připravila a zrealizovala.

V Ostrově 7. 6. 2011

Ing. Dana Ptáčková – věcný manažer projektu pro Karlovarský kraj

 

Odborný seminář

Ve středu  22. prosince  2010  proběhl ve firmě RENATECHNIK s.r.o., kterou najdete na v Ostrově, v Hroznětínské ulici č. 1318, odborný seminář pro pedagogy Karlovarského kraje. Na akci, která se uskutečnila s laskavým svolením jednatele společnosti Bc. Miroslava Tvrdého, se dostavilo 19 pedagogů, učitelů odborných předmětů a praxe ze tří technických škol Karlovarského kraje (Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Husova 600, 362 21 Nejdek, Střední průmyslová škola Ostrov, Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov).  Seminář zaměřený na problematiku tváření a stříhání vedl Ing. Jan Ptáček, manager, trval 8 hodin a skládal se z několika částí.

Na úvod všichni přítomní absolvovali prohlídku jednotlivých částí společnosti RENATECHNIK, živě se zajímali o výrobní náplň firmy i používané technologie, bezprostředně po té následoval seminář týkající se tváření a stříhání. Tato část byla ukončena odborným testem, jenž působil pro lektora coby zpětná vazba, zda zúčastnění pochopili všechny oblasti dané problematiky. Poslední částí připraveného programu byla odborná diskuse k probírané problematice.

Realizovaný seminář je registrován pod číslem 25 843/2010 – 25-655 v rámci projektu INOVACE – KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY.

V Ostrově 4. 1. 2011

Ing. Dana Ptáčková, věcný manažer projektu pro Karlovarský kraj

 

Desetidenní odborná stáž

Dne 22. listopadu 2010 nastoupila Ing. Zuzana Lešková jako první z pedagogů odborných předmětů Karlovarského kraje v rámci projektu INOVACE - KVALIFIKACE PROFESNÍ PŘÍPRAVY, IQ Industry – registrační číslo: CZ .1.07/1.3.00/14.0038  na odbornou stáž do firmy WITTE NEJDEK spol. s r. o. se sídlem Rooseveltova 1299, 36221 Nejdek.

Stáž měla předem stanovenou strukturu, která byla konzultována školou a firmou. V rámci desetidenní odborné stáže se Ing. Lešková zapojila do kolektivu odborníků WITTE Automotive v Nejdku na měrovém oddělení, ve zkušebně a v nástrojárně.

Naše poděkování patří jednak Mgr. Martině Poštové, za zprostředkování a organizaci celé stáže ve firmě WITTE Automotive v Nejdku, dále pak Pavlu Paduovi, Mgr. Ivovi Šafnerovi a Janu Debnárovi, vedoucím jednotlivých útvarů.

Ing. Z. Lešková hodnotí tuto stáž velice kladně, posloužila ji především k tomu, aby nové poznatky a zkušenosti přenesla do výuky odborných strojírenských předmětů.

V Ostrově 10. 12. 2010

Ing. Dana Ptáčková, věcná manažerka projektu pro Karlovarský kraj

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie