Koordinátor EVVO

Konzultační hodiny jsou stanoveny na:

 • úterý – 8:30 až 10:00

Koordinátor EVVO je k zastižení v kabinetu č. dveří 028 (0. patro).


Náplň práce kooordinátora EVVO

 • vytvářet školní program enviromentálního vzdělávání a provádět jeho pravidelnou aktualizaci
 • koordinace a realizace akcí v rámci EVVO na škole (ekologické projekty k významným dnům, přednášky)
 • iniciace spolupráce s dalšími partnery (enviromentálně zaměřenými neziskovými organizacemi, středisky ekologické výchovy, ostatními školami, firmami zabývajícími se tříděním a likvidací odpadu…)
 • vést a aktualizovat informační místo s tématikou EVVO.

Cíle EVVO na SPŠ Ostrov

 • umožnit studentům celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí
 • znalosti, dovednosti a návyky studentů z hlediska udržitelného rozvoje a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj naší planety
 • informovat studenty o stavu a vývoji životního prostředí (nejen v našem regionu), vést je k vytváření vlastních názorů a postojů
 • přimět studenty k aktivitám, díky kterým by pochopili:
  • důležitost ochrany životního prostředí,
  • dopady lidské činnosti ohrožující podmínky života i zdroje lidských potřeb.

Dokumenty

Ing. Dana Čekanová

Koordinátor EVVO

Ing. Dana Čekanová

Kancelář: č. 028