Koordinátorka enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Ing. Martina Cupalová

tel: 353 416 434

email:  cupalova@spsostrov.cz

konzultační hodiny

  • út 8.30 - 10.00

 

Náplň práce a cíle EVVO na SPŠ Ostrov

a) Náplň práce kooordinátora EVVO

- vytvářet školní program enviromentálního vzdělávání a provádět jeho pravidelnou aktualizaci

- koordinace a realizace akcí v rámci EVVO na škole (ekologické projekty k významným dnům, přednášky)

- iniciace spolupráce s dalšími partnery (enviromentálně zaměřenými neziskovými organizacemi, středisky ekologické výchovy, ostatními školami, firmami zabývajícími se tříděním a likvidací odpadu…)

- vést a aktualizovat informační místo s tématikou EVVO.

 

 

b) Cíle EVVO na SPŠ Ostrov

- umožnit studentům celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí

- znalosti, dovednosti a návyky studentů z hlediska udržitelného rozvoje a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj naší planety

- informovat studenty o stavu a vývoji životního prostředí (nejen v našem regionu), vést je k vytváření vlastních názorů a postojů

- přimět studenty k aktivitám, díky kterým by pochopili:

1. důležitost ochrany životního prostředí,

2. dopady lidské činnosti ohrožující podmínky života i zdroje lidských potřeb.

 

Metodický pokyn

Školní plán EVVO

  • dlouhodobý plán
  • krátkodobý plán od 1.9.2016

Plánované akce

  • Během třetího výukového týdne 16. – 22. 9. Evropský týden mobility (European mobility week) – připomenutí jiných alternativ dopravy, dopad dopravy na ŽP
  • 22. září – Mezinárodní den bez aut – cílová skupina: 2. a 3. ročník technického lycea, zadání úkolu ‒ zhodnocení ekologičnosti dopravy (nejen v našem kraji), výhody, nevýhody ‒ zvýšení povědomí o tom, jak můžeme podpořit využívání udržitelných způsobů dopravy a jak svým rozhodnutím ovlivňujeme životní prostředí

Výstupy z monitoringu dopravy - Den bez aut (14.11.2012) - ukázky prezentací studentů třídy L1

prezentace 1

prezentace 2

prezentace 3

prezentace 4

Realizované akce

Důležité odkazy

www.kev.ecn.cz

www.cenia.cz

www.enviweb.cz

www.portal.env.cz

www.ekokom.cz

www.nature.cz

 

Fotogalerie Ekologie na naší škole - odpadové hospodářství pro praxi

Kontejnery na komunální odpad Kontejnery na tříděný odpad Kontejnery na tříděný odpad v dílně Odsávání zplodin ze svařečského stolu v dílně Odsávání výfukových zplodin v autodílně Odsávání výfukových zplodin v autodílně Barevné kontejnery na komunální odpad Kontejnery na komunální a tříděný odpad pod přístřeškem Kontejnery na komunální a tříděný odpad pod přístřeškem Kontejnery na komunální a tříděný odpad pod přístřeškem Vzduchotechnika pro odsávání výfukových zplodin

Fotogalerie

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie