Mafýk

Mafýk jakožto matematicko-fyzikální klub byl na SPŠ Ostrov založen začátkem roku 2014 pod vedením Mgr. Vlastimila Sachla. Cílem je přiblížit studentům náročnější zákoutí fyziky a matematiky.

Na schůzkách se zabýváme nejrůznějšími tématy - od teorií moderní fyziky až po sestrojování jednoduchých mechanických či elektrických věciček. Náplň není pevně stanovena, tvoří se společně a je ovlivněna i aktuálními novými událostmi, do kterých se pak můžeme společně ponořit.

Experimentujeme, počítáme, vyrábíme, chodíme na exkurze a vědecká pracoviště, zveme si vědce na přednášky, počítáme, přemýšlíme, divíme se... zkrátka děláme to, co nás baví!

Kroužek je zdarma, dobrovolný a nezávazný.

2017/2018
V úterý 31. října se uskutečnil již 4. ročník Leteckého dne. Soutěže se zúčastnilo 36 týmů, z toho 6 družstev v kategorii Draci a rekordních 30 v kategorii Rakety. Odborná porota hodnotila… více
2017/2018
V termínu od 6. do 10. listopadu jsme se zúčastnili Týdne s matematikou a fyzikou v Temešváru. Akci pořádá ČVUT, katedra elektrotechnická, pro žáky z fakultních škol ČVUT. Soustředění se… více
2016/2017
Dne 6. října 2016 se členové Mafýka doplněni dalšími zájemci o fyziku vypravili na Elektrotechnikou fakultu ČVUT do Prahy, kde je čekal zajímavý program. Fyzika plazmatu Na katedře… více
2016/2017
Již druhým rokem bylo našich 10 studentů vybráno Fakultou elektrotechnickou z ČVUT na týdenní soustředění (10.-14. října 2016) do Temešváru u Písku. Obsahem je prohloubení vědomostí… více
2016/2017
Dne 9. listopadu 2016 jsme opět byli na MFF na pokusech pro SŠ, tentokrát na mechanice. Velice zajímavé pokusy z mechaniky viděly třídy L2 a L3. Pokusy předváděl doc. Zdeněk Drozd se svou… více
2016/2017
Tak ještě jednou MFF a pokusy pro SŠ z mechaniky, tentokrát 1. února 2017. Poprvé na MFF jely třídy L1 a E1 a pokusy předváděl opět doc. Zdeněk Drozd se svou kolegyní. Prváci byli… více
2016/2017
Dne 1. března 2017 na pokusy pro střední školy na MFF UK vyrazily třídy L2 a E3 doprovázená třídním učitelem Mgr. Klečkou. Třída E3 jela poprvé, ale studenti zklamáni určitě nebyli, navíc… více
2016/2017
Prváci z tříd L1 a E1 poprvé v rámci výuky fyziky v březnu 2017 absolvovali Fyzikální praktika na téma Mechanika. Prováděli ve dvojicích měření na jednotlivých stanovištích. Vrcholem… více
2016/2017
Fotogalerií se vracíme k úterý 25. října 2016, kdy v odpoledních hodinách proběhl na školním hřišti již 3. ročník leteckého dne. Soutěžilo se v kategoriích draci a rakety, atmosféra byla… více
2015/2016
Před závěrečnou částí krajského kola Astronomické olympiády se mi podařilo domluvit s MUDr. Kříhou návštěvu naší školy a jako každý rok připravit pro účastníky AO seminář. Studenty čeká… více