Potřebné informace k maturitě konané v roce 2015

Rozpis na podzimní část MZ - AT4, L4, I4, ES4 - zde

Přihlašování k maturitě PODZIM 2015

K přihlášení k maturitní zkoušce se dostavte v termínu 15.6. až 25.6.2015.

Přihlášky přijímá Ing. Ptáčková Dana, kancelář č. 245.
Po - Pá od 7,00 do 14,00. Nebudete-li se moci  v tomto čase dostavit, domluvte si termín s Ing. Ptáčkovou na tel. čísle : 736 650 029.

15. 6. 2015    - Nejzazší termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2015P v IS CERTIS a nejzazší termín pro vypořádání omluv žáků z jarního zkušebního období.

25. 6. 2015 - Nejzazší datum, do kterého Vám žáci mají předat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015.

Maturitní zkouška 2015 - podzimní zkušební období - zde

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SŠ MZ - zde 

Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2015 - zde

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v jarním zkušebním období 2015 - zde

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 - zde

Harmonogram maturit - jaro 2015 - zde

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část MZ ve školním roce 2014/2015 - zde

SPOLEČNÁ CÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkouška z českého jazyka a literatury - ústní část

- školní seznam literárních děl

 

Témata školních zkušebních úloh z anglického jazyka, z německého jazyka

- anglický jazyk   ELE , IT , STR , TL , AT 

- německý jazyk  ELE , IT , STR , TL , AT 

Profilová část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Témata jednotlivých zkoušek

 

obor: STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Povinné zkoušky

1. zkouška - Strojírenská technologie - ústní zkouška

2. zkouška - Stavba a provoz strojů - ústní zkouška

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

 

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Strojírenství

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor strojírenských předmětů - ústní zkouška

2. zkouška

- Matematika - ústní zkouška 

- Fyzika - ústní zkouška 

- Cizí jazyk - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Fyzika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

 

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Informační technologie

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky- ústní zkouška

2. zkouška

- Matematika - žák si musí zvolit, nekonal-li v rámci povinných zkoušek společné části MZ - ústní zkouška 

- Fyzika - ústní zkouška 

- Cizí jazyk - žák si zvolí ten jazyk, kte kterému se nepřihlásil v rámci povinných zkoušek společné části MZ - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Fyzika - pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ - ústní zkouška 

Cizí jazyk -pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ - ústní zkouška 

 

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Silnoproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška
  • Elektronika  - ústní zkouška

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška

Cizí jazyk - ústní zkouška

 

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Slaboproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Slaboproudá elektrotechnika (předměty SLE, AUT, SDT) - ústní zkouška 

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška 
  • Elektronika  - ústní zkouška (předměty ELT a VEL)

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška  

Elektrotechnická měření - ústní zkouška 

Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

obor: Autotronik 39 – 41 –L / 01

Povinná zkouška

1. zkouška - Motorová vozidla - ústní zkouška

2. zkouška - Elektrická a elektronická příslušenství - ústní zkouška

3. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Strojnictví - ústní zkouška 

Technologie - ústní zkouška 

 

obor: Informační technologie 18-20-M/01

Povinná zkouška

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky – ústní zkouška

2. zkouška – Počítačové systémy a sítě – ústní zkouška

3. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Řízení strojů a procesů -praktická zkouška
  • Programování aplikací - maturitní práce a její obhajoba

Nepovinné zkoušky

Cizí jazyk - ústní zkouška

Matematika - ústní zkouška

Fyzika - ústní zkouška

spš - ostrov fotogalerie