titulek maturity 2016

Přihlásit k maturitní zkoušce se mohou žáci přihlásit v kanceláři zástupkyně ředitele Ing. Ptáčkové nebo v kanceláři  paní Novákové.
Přihlásit se žáci mohou od  pondělí 13.6. 2016 do do pondělí 27.6. ( pouze v pracovní dny ), vždy od 7 hod do 15 hod. Nehodí-li se žákům tento čas, musí se telefonicky domluvit s paní Novákovou - 739 322 380   nebo Ing. Ptáčkovou - 736 650 029.
Žáci, kteří konají MZ z jazyka českého,musí odevzdat vyučujícím tohoto předmětu „ Vlastní seznam četby“ v termínu do 30. 6. 2016.
Výpis z přihlášky k MZ: přihlášení žáci si musí vyzvednout proti podpisu Výpis z přihlášky k MZ nejpozději do 7. 7. 2016 (od 8–13 hodin v kanceláři školy Ing. Ptáčková nebo paní Nováková. Prosíme 4.7.  NE.).Zaslání pozvánek k MZ: po 15. 8. 2016 (pozvánky budou zasílány žákům elektronicky na nahlášený e-mail, tiskovou verzi si lze vyzvednout v kanceláří školy).
Termín konání MZ: didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky proběhnou v podzimním zkušebním období roku 2016 ve dnech 1. 9. 2016 do 7. 9. 2016 (přesný termín konání zkoušky a spádová škola, kde zkouška proběhne, budou uvedeny na pozvánce)
Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části se uskuteční ve škole v období od 12.9. do 15.9.2016
AT4A, AT4B, AT4 - 12.9.2016
ES4 -13.9.2016
I4 - 14.9.2016
L4 - 15.9. 2016
(rozpis zkoušek v jednotlivých třídách bude uveden na webu školy).
Žáci , kteří se hlásí k podzimnímu termínu MZ,  si mohou  prostudovat MATURITNÍ ZPRAVODAJ 38/2016, který je uveřejněn na www.novamaturita.cz.
Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2016

Přihlásit k maturitní zkoušce se mohou žáci přihlásit v kanceláři zástupkyně ředitele Ing. Ptáčkové nebo v kanceláři  paní Novákové.

Přihlásit se žáci mohou od  pondělí 13.6. 2016 do do pondělí 27.6. ( pouze v pracovní dny ), vždy od 7 hod do 15 hod. Nehodí-li se žákům tento čas, musí se telefonicky domluvit s paní Novákovou - 739 322 380   nebo Ing. Ptáčkovou - 736 650 029.

Žáci, kteří konají MZ z jazyka českého, musí odevzdat vyučujícím tohoto předmětu „ Vlastní seznam četby“ v termínu do 30. 6. 2016.

Výpis z přihlášky k MZ

přihlášení žáci si musí vyzvednout proti podpisu Výpis z přihlášky k MZ nejpozději do 7. 7. 2016 (od 8–13 hodin v kanceláři školy Ing. Ptáčková nebo paní Nováková. Prosíme 4.7.  NE.).

Zaslání pozvánek k MZ

po 15. 8. 2016 (pozvánky budou zasílány žákům elektronicky na nahlášený e-mail, tisštěnou verzi si lze vyzvednout v kanceláří školy).

Termín konání MZ

didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky proběhnou v podzimním zkušebním období roku 2016 ve dnech 1. 9. 2016 do 7. 9. 2016 (přesný termín konání zkoušky a spádová škola, kde zkouška proběhne, budou uvedeny na pozvánce)

Ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové části se uskuteční ve škole v období od 12.9. do 15.9.2016

AT4A, AT4B, AT4 - 12.9.2016

ES4 -13.9.2016

I4 - 14.9.2016

L4 - 15.9. 2016

(rozpis zkoušek v jednotlivých třídách bude uveden na webu školy).

 

Žáci , kteří se hlásí k podzimnímu termínu MZ,  si mohou  prostudovat MATURITNÍ ZPRAVODAJ 38/2016, který je uveřejněn zde.

 

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

__________________________________________________________

Rozpis ústní části maturitní zkoušky - jaro 2016

AT4A AT4B ED5 ES4 I4 L4

Žákovský průvodce maturitní zkouškou – jaro 2016

Nařízení ředitele 

Kompletní informace na ikona

společná část MZ

Zkouška z českého jazyka a literatury - ústní část

- školní seznam literárních děl

Zkouška z cizího jazyka (ANJ) - ústní část

Autotronik - státní 

Elektrotechnika - státní 

Informační technologie - státní 

Technické lyceum (zaměření elektrotechnika) - státní 

Technické lyceum (změření strojírenství) - profilová 

 

Zkouška z cizího jazyka (NEJ) - ústní část

Autotronika 

Elektrotechnika 

Informační technologie 

Strojírenství 

Technické lyceum 

profilová část MZ

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/ 2016

Profilová část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Témata jednotlivých zkoušek

 

obor: STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Povinné zkoušky

1. zkouška - Strojírenská technologie - ústní zkouška 

2. zkouška - Stavba a provoz strojů - ústní zkouška 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Anglický jazyk - ústní zkouška 

Německý jazyk - ústní zkouška 

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor elektrotechnických předmětů - ústní zkouška 

2. zkouška

Matematika - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

Anglický jazyk - ústní zkouška 

Německý jazyk - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Fyzika - ústní zkouška 

Anglický jazyk - ústní zkouška 

Německý jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Strojírenství

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor strojírenských předmětů - ústní zkouška 

2. zkouška

Matematika - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

Anglický jazyk - ústní zkouška 

Německý jazyk - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Fyzika - ústní zkouška 

Anglický jazyk - ústní zkouška 

Německý jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

obor: Informační technologie 18-20-M/01

Povinná zkouška

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky – ústní zkouška 

2. zkouška – Počítačové systémy a sítě – ústní zkouška 

3. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Řízení strojů a procesů -praktická zkouška
  • Programování aplikací - maturitní práce a její obhajoba

Nepovinné zkoušky

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

obor: Autotronik 39 – 41 –L / 01

Povinná zkouška

1. zkouška - Motorová vozidla - ústní zkouška 

2. zkouška - Elektrická a elektronická příslušenství - ústní zkouška 

3. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Strojnictví - ústní zkouška

Technologie - ústní zkouška

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Silnoproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška 

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška 
  • Elektronika  - ústní zkouška

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Silnoproudá elektrotechnika (dálkové studium)

Povinné zkoušky

1. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška 
  • Elektronika - ústní zkouška 

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů -

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška  

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Slaboproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Slaboproudá elektrotechnika (předměty SLE, AUT, SDT) - ústní zkouška 

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška 
  • Elektronika  - ústní zkouška  

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška  

Elektrotechnická měření - ústní zkouška 

Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

sdělení MŠMT

Sdělení MŠMT - termíny společné části MZ - jaro 2016 - zde

 

zpravodaj

VYHLÁŠKA

o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - zde

informace z 21.10.2015 - zde

spš - ostrov fotogalerie