Maturity 2017 podzim - rozpis jednotlivých tříd na profilovou část MZ - zde

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017 - zde

Přihlašování žáků k MZ - podzim 2017

Přihlásit k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2017 se mohou žáci od 15. 6. 2017 do 24.6. 2017 (v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod).

Přihlášky jsou k dispozici - paní Nováková nebo Ing. Ptáčková. V případě potřeby si lze telefonicky domluvit náhradní termín - paní Nováková -739 322 380, Ing. Ptáčková 736 650 029.

Žáci si mohou i v dřívějším termínu zatelefonovat, napsat e-mail: ptackova@spsostrov.cz, 736 650 029, zda-li jsou přihlášky již v systému připraveny na import do daného období (všechny maturanty informovala Ing. Ptáčková).

Základní informace - Maturita 2017


Publikace k maturitě


Zkoušky a předměty


Katalogy požadavků


Školský zákon a vyhláška

zpravodaj

Maturitní zpravodaj 39/16 - zde

Maturitní zpravodaj č. 40 - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - zde

Maturitní zpravodaj č. 41 - matematika - zde

Maturitní zpravodaj č. 42 - cizí jazyk - zde

společná část MZ

Zkouška z českého jazyka a literatury - ústní část

- školní seznam literárních děl

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh cizí jazyk


Anglický jazyk

Německý jazyk

profilová část MZ

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/ 2017

Profilová část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Témata jednotlivých zkoušek

 

obor: STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Povinné zkoušky

1. zkouška - Strojírenská technologie - ústní zkouška

2. zkouška - Stavba a provoz strojů - ústní zkouška

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška

Anglický jazyk - ústní zkouška

Německý jazyk - ústní zkouška

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Informační technologie

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky- ústní zkouška

2. zkouška

- Fyzika - ústní zkouška

- Cizí jazyk - žák si zvolí ten jazyk, kte kterému se nepřihlásil v rámci povinných zkoušek společné části MZ - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Fyzika - pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ - ústní zkouška 

Cizí jazyk -pro žáky, kteří ji nekonali v rámci povinné zkoušky profilové části MZ - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Strojírenství

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor strojírenských předmětů - ústní zkouška

2. zkouška

Matematika - ústní zkouška

Fyzika - ústní zkouška

 

Anglický jazyk - ústní zkouška

Německý jazyk - ústní zkouška

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Fyzika - ústní zkouška

Anglický jazyk - ústní zkouška

Německý jazyk - ústní zkouška

Matematika - ústní zkouška

obor: Informační technologie 18-20-M/01

Povinná zkouška

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky – ústní zkouška

2. zkouška – Počítačové systémy a sítě – ústní zkouška

3. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Řízení strojů a procesů -praktická zkouška
  • Programování aplikací - maturitní práce a její obhajoba

obor: Autotronik 39 – 41 –L / 01

Povinná zkouška

1. zkouška - Motorová vozidla - ústní zkouška

2. zkouška - Elektrická a elektronická příslušenství - ústní zkouška

3. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Strojnictví - ústní zkouška

Technologie - ústní zkouška

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Silnoproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Blok silnoproudých předmětů  - ústní zkouška

2. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Anglický jazyk - ústní zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška

 

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Slaboproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Blok slaboproudých předmětů  - ústní zkouška

2. zkouška - Slaboproudá elektrotechnika- ústní zkouška

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška

Anglický jazyk - ústní zkouška

Německýjazyk - ústní zkouška 

 

spš - ostrov fotogalerie