Maturitní zkouška ve školním roce 2010/2011

Ředitel školy vyhlásil v souladu s příslušnými právními předpisy termíny pro konání maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2010/2011 a nabídku povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011.

Informace k nové maturitě naleznete také na oficiální webové stránce www.novamaturita.cz.

Termíny maturitní zkoušky - ke stažení

Praktická zkouška jarní zkušební období (konkrétní termíny) -  ke stažení

 


 

Společná část maturitní zkoušky

Přehled povinných maturitních předmětů ve společné části

 • všechny maturitní obory:

  • 1. zkouška: Český jazyk a literatura (zkoušku tvoří tři dílčí části: ústní zkouška, didaktický test a písemná práce)
  • 2. zkouška: Matematika (didaktický test) nebo Cizí jazyk (zkoušku tvoří tři dílčí části: ústní zkouška, didaktický test a písemná práce)

Informace k maturitnímu modelu na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz/maturitni-model.

 


 

Profilová část maturitní zkoušky

Přehled povinných maturitních předmětů v profilové části

 • obor 23-41-M/001 Strojírenství 

  • 1. zkouška (ústní zkouška): Strojírenská technologie
  • 2. zkouška (ústní zkouška): Stavba a provoz strojů
  • 3. zkouška (dlouhodobá): Soubor odborných předmětů
 • obor 23-45-M/004 Silniční doprava, zaměření: Diagnostika a opravy vozidel

  • 1. zkouška (ústní zkouška): Silniční vozidla
  • 2. zkouška (ústní zkouška): Diagnostická zařízení
  • 3. zkouška (praktická): Soubor odborných předmětů
 • obor 26-41-M/002 Elektrotechnika, zaměření: Silnoproudá elektrotechnika, denní forma vzdělávání

  • 1. zkouška (ústní zkouška): Elektroenergetika a Elektrické stroje a přístroje
  • 2. zkouška (ústní zkouška): Elektronika a Výkonová elektronika
  • 3. zkouška (praktická): Soubor odborných předmětů
 • obor 26-41-M/002 Elektrotechnika, zaměření: Silnoproudá elektrotechnika, dálková forma vzdělávání

  • 1. zkouška (ústní zkouška): Elektroenergetika a Elektrické stroje a přístroje
  • 2. zkouška (ústní zkouška): Elektrotechnická měření nebo Elektronika a Výkonová elektronika
  • 3. zkouška (dlouhodobá): Soubor odborných předmětů
 • obor 78-42-M/001 Technické lyceum, zaměření: Strojírenství

  • 1. zkouška (ústní zkouška): Soubor strojírenských předmětů
  • 2. zkouška (ústní zkouška): Matematika nebo Cizí jazyk
  • 3. zkouška (dlouhodobá): CAD systémy, Výpočetní technika nebo Fyzika neboMatematika
 • obor 78-42-M/001 Technické lyceum, zaměření: Elektrotechnika

  • 1. zkouška (ústní zkouška): Soubor elektrotechnických předmětů
  • 2. zkouška (ústní zkouška): Matematika nebo Cizí jazyk
  • 3. zkouška (dlouhodobá): CAD systémy, Výpočetní technika nebo Fyzika neboMatematika
 • obor 39-41-L/001 Autotronik

  • 1. zkouška (ústní zkouška): Motorová vozidla
  • 2. zkouška (ústní zkouška): Elektrické příslušenství
  • 3. zkouška (praktická): Odborný výcvik


Stanovené předměty profilové části maturitní zkoušky

 


 

Společná část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Školní seznam literárních děl - ústní zkouška z Českého jazyka a literatury

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh - cizí jazyk

 


 

Profilová část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Témata jednotlivých zkoušek

 • obor 23-41-M/001 Strojírenství

 • obor 23-45-M/004 Silniční doprava

 • obor 26-41-M/002 Elektrotechnika
  • povinná MZ
   • Soubor odborných předmětů (praktická MZ) ke stažení - jenom denní studium
   • Elektrotechnická měření (praktická MZ) ke stažení
   • Soubor odborných předmětů (dlouhodobá MP) ke stažení - jenom dálkové studium
   • Elektrotechnická měření (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektronika a Výkonová elektronika (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektroenergetika a Elektrické stroje a přístroje (ústní zkouška) ke stažení
  • nepovinná MZ

 • obor 78-42-M/001 Technické lyceum

 • obor 39-41-L/001 Autotronik
spš - ostrov fotogalerie