Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

Žákům byly rozeslány z adresy novamaturita.cz pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Kdo neobdržel pozvánku, ať kontaktuje Ing. Ptáčkovou - e-mail: ptackova@spsostrov.cz nebo se dostaví do školy a osobně si pozvánku převezme.

Termíny maturitních zkoušek - podzim 2012

Termíny maturitních zkoušek pro podzim 2012 - zde

Další informace z oficiálních stránek Nová maturita - zde

 

Přihlášení k maturitě - podzim 2012

Přihlašovat k podzimnímu termínu maturit se můžete v kanceláři u Ing. Ptáčkové ( 736 650 029 )

od:

14.6. a 15.6. 7,00 -10,00

18.6. - 25.6. 7,00 -15,00

Budete-li konat zkoušku z Českého jazyka a literatury - ústní část,

musíte do 30.6. odevzdat vlastní seznam literárních děl.

Nebude-li Vám termín k přihlášení vyhovovat, domluvte si prosím termín pro přihlášení telefonicky.

Informace pro maturanty - výsledky MZ2012 - jaro

výsledky MZ 2012 - zde

MZ státní část - písemné práce, výsledky jsou k oznámení.

 

Žákovský průvodce maturitní zkouškou 2012 (jarní termín)

ke stažení zde

 

Sdělení MŠMT – termíny společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2012.

Sdělení MŠMT - termíny SčMZ, podzim 2012 - ke stažení

Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

(jednotné zkušební schéma) v jarním zkušebním období roku 2012- ke stažení

Průvodce žáka přihlašováním k MZ 2012 - ke stažení zde

Rady pro žáky konající opravnou MZ - ke stažení zde

Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2012 - ke stažení

Stanovení termínů maturitních zkoušek pro rok 2012 - ke stažení ke stažení

Stanovení maturitních zkoušek pro rok 2012 ve společné části - ke stažení ke stažení, ke stažení 2

Stanovení maturitních zkoušek pro rok 2012 v profilové části - ke stažení

Seznam literárních děl 2012 - základní ke stažení ke stažení

Seznam literárních děl 2012 - vyšší ke stažení ke stažení

Zkouška z cizího jazyka - ústní část - školní zkušební témata - ANJ (soubory ke stažení ): ANJ-AT, ANJ-DOP, ANJ-ELE, ANJ-IT, ANJ-STR, ANJ-TL

Zkouška z cizího jazyka - ústní část - školní zkušební témata - NEJ (soubory ke stažení ): NEJ-AT, NEJ-DOP, NEJ-ELE, NEJ-IT, NEJ-STR, NEJ-TL

Profilová část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Témata jednotlivých zkoušek

 • obor 23-41-M/001 Strojírenství
  • povinná MZ
   • Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) ke stažení
   • Stavba a provoz strojů (ústní zkouška) ke stažení
   • Strojírenská technologie (ústní zkouška) ke stažení
  • nepovinná MZ
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Fyzika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení

 • obor 23-45-M/004 Silniční doprava
  • povinná MZ
   • Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) ke stažení
   • Diagnostika zařízení (ústní zkouška) ke stažení
   • Silniční doprava (ústní zkouška) ke stažení
  • nepovinná MZ
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Fyzika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení

 • obor 26-41-M/002 Elektrotechnika
  • povinná MZ- zaměření Silnoproudá elektrotechnika
   • Elektronika a Výkonová elektronika (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektroenergetika a Elektrické stroje a přístroje (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektrotechnická měření (ústní zkouška) ke stažení
   • Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) ke stažení
  • povinná MZ- zaměření Slaboproudá elektrotechnika
   • Elektronika a Výkonová elektronika (ústní zkouška) ke stažení
   • Automatizační a sdělovací technika (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektrotechnická měření (ústní zkouška) ke stažení
   • Soubor odborných předmětů (praktická zkouška) ke stažení
  • nepovinná MZ- zaměření Silnoproudá elektrotechnika
   • Elektrotechnická měření (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektronika a Výkonová elektronika (ústní zkouška) ke stažení
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Fyzika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení
  • nepovinná MZ- zaměření Slaboproudá elektrotechnika
   • Elektrotechnická měření (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektronika a Výkonová elektronika (ústní zkouška) ke stažení
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Fyzika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení

 • obor 26-47-M/003 Informační technologie
  • povinná MZ
   • Soubor odborných předmětů z informatiky (ústní zkouška) ke stažení
   • Počítačové systémy a sítě (ústní zkouška) ke stažení
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Aplikace výpočetní techniky (dlouhodobá MP) ke stažení
  • nepovinná MZ
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Fyzika (ústní zkouška) ke stažení
   • Ekonomika (ústní zkouška) ke stažení

 • obor 78-42-M/001 Technické lyceum
  • povinná MZ - zaměření Informační technologie
   • Soubor odborných předmětů z informatiky (ústní zkouška) ke stažení
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Aplikace výpočetní techniky (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Matematika (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Deskriptivní geometrie (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Chemie (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Fyzika (dlouhodobá MP) ke stažení
  • povinná MZ - zaměření Strojírenství
   • Soubor strojírenských předmětů (ústní zkouška) ke stažení
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Aplikace výpočetní techniky (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Matematika (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Deskriptivní geometrie (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Chemie (dlouhodobá MP) ke stažení
   • Fyzika (dlouhodobá MP) ke stažení
  • nepovinná MZ - zaměření Informační technologie
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení
  • nepovinná MZ - zaměření Strojírenství
   • Německý jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Anglický jazyk (ústní zkouška) ke stažení
   • Matematika (ústní zkouška) ke stažení

 • obor 39-41-L/001 Autotronik
  • povinná MZ
   • Odborný výcvik (praktická zkouška) ke stažení
   • Motorová vozidla (ústní zkouška) ke stažení
   • Elektrické příslušenství (ústní zkouška) ke stažení
  • nepovinná MZ
   • Strojírenská technologie - zde
   • Strojnictví - zde
spš - ostrov fotogalerie