Stanovení termínů maturit podzim 2013 - státní část - zde

Termíny maturit - podzim 2013

Vyhlášení termínů - zde

Státní část - odkaz

Profilová část

 

 

Žáci mají možnost odvolání proti výsledku své maturitní zkoušky - zde

Jmenný rozpis žáků k maturitním zkouškám - zde

Průvodce maturitou aneb Co je dobré znát před startem ostrých maturit? - zde

MATURITNÍ TERMÍNY - JARO 2013 - zde

17. číslo Maturitního zpravodaje je zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury - zde

Písemná práce z českého jazyka: Jak uspět a čeho se vyvarovat? - zde

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma společné části MZ v jarním zkušebním období 2013 - zde

Příručka k písemným pracím z německého jazyka

Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických  testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2013 - zde

Průvodce žáka přihlašováním k MZ 2013

Přihlašování k maturitě jaro 2013 - zde

Stanovení termínů 2012 - 2013 - zde

Stanovení zkoušek - společná část MZ 2012-2013 - zde

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2012 / 2013

SPOLEČNÁ CÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkouška z českého jazyka a literatury - ústní část

- školní seznam literárních děl  

 

Témata školních zkušebních úloh z anglického jazyka, z německého jazyka

- anglický jazyk

- německý jazyk

Profilová část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Témata jednotlivých zkoušek

 

obor: STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Povinné zkoušky

1. zkouška - Strojírenská technologie - ústní zkouška 

2. zkouška - Stavba a provoz strojů - ústní zkouška 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

 

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Strojírenství

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor strojírenských předmětů - ústní zkouška 

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

- Fyzika - ústní zkouška 

- Cizí jazyk - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Fyzika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

 

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Silnoproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška 

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška 
  • Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Elektrotechnická měření - ústní zkouška 

Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

 

obor: Dopravní prostředky 23 - 45 – M /01

Povinná zkouška

1. zkouška - Silniční vozidla – ústní zkouška 

2. zkouška - Diagnostická zařízení – ústní zkouška 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

 

obor: Autotronik 39 – 41 –L / 01

Povinná zkouška

1. zkouška - Motorová vozidla - ústní zkouška 

2. zkouška - Elektrická a elektronická příslušenství - ústní zkouška 

3. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška 

Nepovinná zkouška

Strojnictví - ústní zkouška 

Technologie - ústní zkouška 

 

obor: Informační technologie 18-20-M/01

Povinná zkouška

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky – ústní zkouška 

2. zkouška – Počítačové systémy a sítě – ústní zkouška 

3. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Řízení strojů a procesů -praktická zkouška 
  • Programování aplikací - maturitní práce a její obhajoba 

Nepovinné zkoušky

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

 

spš - ostrov fotogalerie