Přihlašování k maturitní zkoušce  (podzimní termín)

Přehled důležitých termínů:

13. 6. 2014 Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2014P v IS CERTIS.

25. 6. 2014 – Nejzazší datum, do kterého žáci mají předat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2014.

7. 7. 2014 – Nejzazší termín pro předání výpisů z přihlášek žákům, kteří se přihlásili k podzimnímu zkušebnímu termínu.

Další informace k přihlašování pro podzimní termín -  zde

Rozpis maturit - jmenný rozpis maturitních zkoušek

Rozpis AT4A

Rozpis AT4B

Rozpis L4 2

Rozpis I4 - 9.5.

Rozpis ES4 - služba

Rozpis E5D

Rozpis E5D-2

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 - zde

Praktická maturita - termíny tříd a žáků

AT4A

AT4B  

D4        

ES4      

I4         

L4        

 

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky

(jednotné zkušební schéma) v jarním zkušebním období roku 2014

Jednotné zkušební schéma jaro 2014 podrobně - zde

Jednotné zkušební schéma jaro 2014 přílohy - zde

Sdělení MŠMT k jednotnému  zkušebnímu schématu jaro 2014 - zde

Model maturitní zkoušky 2014

více zde

Přihlašování k MZ 2014

čtěte zde

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2013 / 2014

SPOLEČNÁ CÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Zkouška z českého jazyka a literatury - ústní část

- školní seznam literárních děl  

 

Témata školních zkušebních úloh z anglického jazyka, z německého jazyka

- anglický jazyk  DOP , ELE , IT , STR , TL , AT

- německý jazyk DOP , ELE , IT , STR , TL , AT 

Profilová část maturitní zkoušky - soubory ke stažení

Témata jednotlivých zkoušek

 

obor: STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Povinné zkoušky

1. zkouška - Strojírenská technologie - ústní zkouška 

2. zkouška - Stavba a provoz strojů - ústní zkouška 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

 

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor elektrotechnických předmětů - ústní zkouška 

2. zkouška

- Matematika - ústní zkouška 

- Fyzika - ústní zkouška 

- Cizí jazyk - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Fyzika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

obor: TECHNICKÉ LYCEUM 78- 42 – M/01 zaměření – Strojírenství

Povinné zkoušky

1. zkouška – Soubor strojírenských předmětů - ústní zkouška 

2. zkouška

- Matematika - ústní zkouška 

- Fyzika - ústní zkouška 

- Cizí jazyk - ústní zkouška 

3. zkouška – Soubor odborných předmětů – praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Fyzika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Silnoproudá elektrotechnika

Povinné zkoušky

1. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška 

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška 
  • Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Elektrotechnická měření - ústní zkouška 

Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

obor: ELEKTROTECHNIKA 26 – 41 – M / 01 zaměření - Silnoproudá elektrotechnika (dálkové studium)

Povinné zkoušky

1. zkouška - Silnoproudá elektrotechnika - ústní zkouška 

2. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Elektrotechnická měření - ústní zkouška 
  • Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

3. zkouška -  Soubor odborných předmětů - maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška  

Elektrotechnická měření - ústní zkouška 

Elektronika a Výkonová elektronika - ústní zkouška 

obor: Dopravní prostředky 23 - 45 – M /01

Povinná zkouška

1. zkouška - Silniční vozidla – ústní zkouška 

2. zkouška - Diagnostická zařízení – ústní zkouška 

3. zkouška - Soubor odborných předmětů - praktická zkouška 

Nepovinné zkoušky

Matematika - ústní zkouška 

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

 

obor: Autotronik 39 – 41 –L / 01

Povinná zkouška

1. zkouška - Motorová vozidla - ústní zkouška 

2. zkouška - Elektrická a elektronická příslušenství - ústní zkouška 

3. zkouška - Odborný výcvik - praktická zkouška

Nepovinná zkouška

Strojnictví - ústní zkouška 

Technologie - ústní zkouška 

 

obor: Informační technologie 18-20-M/01

Povinná zkouška

1. zkouška – Soubor předmětů z informatiky – ústní zkouška 

2. zkouška – Počítačové systémy a sítě – ústní zkouška 

3. zkouška - z nabídky si žák volí jednu zkoušku

  • Řízení strojů a procesů -praktická zkouška
  • Programování aplikací - maturitní práce a její obhajoba 

Nepovinné zkoušky

Cizí jazyk - ústní zkouška 

Matematika - ústní zkouška 

Fyzika - ústní zkouška 

spš - ostrov fotogalerie