Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci projektu vycestují na zahraniční jazykový kurz do anglicky mluvících zemí tři pedagogičtí pracovníci školy a jazykového kurzu v německy mluvící zemi se zúčastní jeden pedagogický pracovník školy.

Cílovou skupinou jsou i žáci SPŠ Ostrov, kteří se budou účastí v projektu zdokonalovat v anglickém i německém jazyce v rámci zahraničních jazykových kurzů. S cílem zlepšit si své jazykové dovednosti vycestuje do Anglie celkem 30 žáků školy a do Německa 20 žáků školy.

Úspěšné ukončení projektu:

Projekt byl zaměřen na podporu a rozvoj výuku cizích jazyků na SPŠ Ostrov.

Všechny plánované aktivity projektu se uskutečnily v plném rozsahu a měly mezi účastníky projektu velký ohlas.

Zahraniční jazykový kurz v anglicky mluvících zemí absolvovali tři pedagogičtí pracovníci školy, konkrétně na Maltě (Valletta) a v Irsku (Cork).

Jazykový kurz v němčině absolvoval jeden pedagogický pracovník školy a to ve Spolkové republice Německo (Frankfurt nad Mohanem).

Naši žáci vycestovali v počtu 30 do Velké Británie (Londýn) na jazykově - vzdělávací pobyt. V Londýně se vzdělávali v instituci Twin – The Greenwich Centre. Pobyt byl zaměřen i na získání přehledu o reáliích Velké Británie, žáci navštívili londýnské historické pamětihodnosti - Westminster Abbey, Big Ben, Houses of Parliament, katedrálu Sv. Pavla, Tower. Vzhledem k technickému zaměření studentů se uskutečnila návštěva technických památek – London Eye, technické a přírodovědné muzeum, observatoř v Greenwichi a žáci zavítali do univerzitního města Oxfordu.

 

Dalších 20 žáků školy se zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu ve Spolkové republice Německo, konkrétně v Berlíně. Vzdělávání probíhalo v DID Deutsch- Institutu v Berlíně. V rámci pobytu žáci navštívili nejznámější památky německého hlavního města, například nové a nedokončené letiště Berlin Brandenburg, pro odreagování Tropical Island a skleněnou manufakturu VW.

Pobyt v obou zemích byl pro žáky naší školy jednoznačně přínosem.

 

Dne: 4.1.2016 Ostrov

Vypracovala: Ing. Zuzana Lešková

zpráva o úspěšném ukončení projektu -  

 

Fotogalerie

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie