Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Projekt je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství. Cílem je povzbudit zájem o technické obory na středních i vysokých školách a zajistit vzdělané pracovní síly a výzkumné pracovníky pro toto odvětví, které vytváří třetinu hrubého domácího produktu České republiky. Sérií celkem 14 různých forem popularizace hodlá celkem 46 členů realizačního týmu zpřístupnit a zatraktivnit problematiku výzkumu a vývoje (VaV) v oblasti strojního inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, včetně dětí a mládeže, a vzdělat výzkumné a vývojové pracovníky v umění popularizace výsledků své práce. Do projektu má být zapojeno více než 1200 osob ve 4 krajích (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský), žáky ZŠ počínaje a pracovníky VŠ a VÚ konče.

Podrobná informace - zde

Závěrečná tisková zpráva - zde

web projektu - zde

Profily výzkumných pracovníků
Helena Zídková - zde
Jan Dzugan - zde
Jiří Kudrna - zde
Josef Dvořák - zde
Libor Kraous - zde
Lucie Prušáková - zde
Martin Kopecký - zde
Michal Šimon - zde
Michal Zemko - zde
Miroslav Zetek - zde
Pavel Roud - zde
Pavel Šuchmann - zde
prof. Stanislav Hosnedl - zde
Tomáš Nikl - zde
Zbyšek Nový - zde

 

Profily výzkumných pracovníků

Helena Zídková - zde

Jan Dzugan - zde

Jiří Kudrna - zde

Josef Dvořák - zde

Libor Kraus - zde

Lucie Prušáková - zde

Martin Kopecký - zde

Michal Šimon - zde

Michal Zemko - zde

Miroslav Zetek - zde

Pavel Roud - zde

Pavel Šuchmann - zde

prof. Stanislav Hosnedl - zde

Tomáš Nikl - zde

Zbyšek Nový - zde

 

Technické kroužky začínají již tento víkend!

V rámci projektu Populár - popularizace strojního inženýrství začínají

na naší škole působit technické kroužky pro žáky základních a středních

škol. Účast je omezena pouze počtem zájemců, je zcela zdarma a koná

se v sobotních hodinách dle rozpisu na přihlášce. Pro účast stačí vyplnit pouze

přihlášku (zde) a zaslat ji e-mailem na  adresu ptackova@spsostrov.cz

Rodiče mohou samozřejmě přihlašovat své děti i telefonicky na

sekretariátu školy (tel..: 353 416 400, 353 416 422

mobil: 739 322 384)

Pro děti jsou připraveni učitelé odborných předmětů.

 

Podmínkou je pouze to, aby si děti vzaly s sebou přezůvky, svačinu a

dobrou náladu. Rodiče děti přivedou a zase si je pěkně odvedou.

Doba konání je od 8:00 do 12:00hodin.

 

Garantem projektu na naší škole je ing. Dana Ptáčková.

Těšíme se na vaši účast.

Aktivita KA 02 – Věda v ulicích
2.2. Vědecký den na ZČU – FST Plzeň

Dne 17. ledna 2013 se vypravila čtyřicítka žáků Střední průmyslové školy Ostrov do Plzně na ZČU – FST, aby se tu v rámci projektuPOPULAR, aktivity KA 02 – Věda v ulicích seznámili s možnostmi, které tato vysoká škola nabízí.

Na fakultu se vypravili žáci čtvrtých ročníků oboru Strojírenství, Silniční doprava, Technické lyceum a žáci třetího ročníku oboru Strojírenství v doprovodu trojice pedagogů.

Do Plzně jsme dorazili s malým zpožděním, jelikož ledové počasí předvedlo vše, co k pravé zimě patří, od pořádné chumelenice, která ve spojení s větrem vytvářela neproniknutelnou bílou hradbu. Nic z toho však nepokazilo důvod, za čím jsme se do Plzně vypravili.

V úvodu setkání na ZČU – FST nás doc. Ing. Václav Vaněk,Ph.D. seznámil s tím, co vše tato fakulta nabízí. Postupně zástupci fakulty nastínili strukturu a zaměření jednotlivých fakult plzeňské univerzity, podali vyčerpávající informace o jednotlivých katedrách strojní fakulty, nastínili možnosti ubytování během studia, zodpověděli dotazy týkající se přijímacího řízení. Po skončení úvodní části jsme se vydali navštívit jednotlivé katedry, kde byly v odborných laboratořích nachystány krátké přednášky doplněné praktickými úlohami.

Součástí tohoto dne bylo i představení firmy COMTES FHT a.s., která se také podílí na realizaci projektu POPULAR.

Na otázku , zda tato akce splnila očekávání žáků, mi bylo od řady řečeno, že rozhodně. Měli totiž možnost udělat si komplexní představu, co vše strojírenství zahrnuje.

Ing. Dana Ptáčková

SPŠ Ostrov a Dny vědy na ZČU v Plzni

V letošním roce se žáci oboru Informační technologie a Technické lyceum opět zúčastnili akce, kterou každoročně pořádá Západočeská univerzita v Plzni. Jednalo se o Dny vědy a techniky Plzni, pořádané od 9. - 14. září 2013. Žáci tak mohli nahlédnout do interiérů Západočeské univerzity a prohlédnout si technické zázemí (laboratoře a odborná pracoviště) některých fakult školy, a to především Fakulty aplikovaných věd a Fakulty elektrotechnické a strojní.

Žáky zejména zaujaly expozice „Aktivní mozek“, „Kybernetika v laboratořích“, „Terénní roboti“ a „Kolejiště řízení počítačem“. Přínosné bylo i to, že si žáci mohli „zažít pocit“, jak to asi na vysoké škole funguje a vypadá.

Nemalý úspěch měla i přednáška doc. P. Herouta z FAV o možnosti studia na ZČU v Plzni. Seznámil žáky s fakultami na univerzitě, se studijními obory, s kreditním systémem a s pravidly přijímacího řízení.

Tato akce proběhla v rámci projektu POPULAR, jehož cílem je popularizace vědy a techniky.

Mgr. Milana Oberhofnerová

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie