Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně Pospolu) je systémový, individuální projekt národní, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a probíhá od prosince 2012 do konce června 2015. Projekt realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který zajišťuje naplnění jednotlivých klíčových aktivit.

Cílem projektu Pospolu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

Zdrojem informací k návrhům systémových opatření je pilotní ověřování stávající spolupráce mezi školami a firmami ve vybraných oborech převážně technického charakteru. V Karlovarském kraji se projektu Pospolu zapojily čtyři školy a jeden sociální partner, konkrétně Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nejdek, Střední průmyslová škola Ostrov a Witte Automotive Nejdek.

Všechny školy se účastní monitoringu spolupráce škol a zaměstnavatelů, projekt je  zaměřen na obory Nástrojař, Strojírenství, Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy. Od června 2014 do ledna 2015 budou probíhat výcvik, stáže a praxe žáků i učitelů, přednášky a další aktivity, které sledují bližší sepětí teorie a praxe.

 

Tisková zpráva - zde

Tisková zpráva (3.9.2014) - zde

Tisková zpráva (21.10.2014) - zde

Studenti SPŠ Ostrov oboru elektro na praxi ve WITTE - září 2014

spš - ostrov fotogalerie