Přijímací zkoušky

31.1.2018 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
31.1.2018 Zveřejnění kriterií přijímacího řízení
1.3.2018 Odevzdání přihlášek pro denní studium a další formy studia
12.4.2018 První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
16.4.2018 Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
22.4. - 30.4.2018 Přijímací řízení pro ostatní obory - s výučním listem
10.5.2018 První náhradní termín jednotné zkoušky
11.5.2018 Druhý náhradní termín jednotné zkoušky