Tvorba výukových videomodulů s jazykovou variací pro podporu nových forem výuky žáků

Platnost projektu
01.03.2013 - 31.10.2014
Finanční dotace
2 312 020.59 Kč
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu