Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit problematiku VaV ve strojním inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména talentovaným a motivovaným dětem a mládeži. Dále vzdělat výzkumné a vývojové pracovníky, jak popularizovat výsledky své práce.

Dílčí cíle jsou:

1. posílit před dvěma lety vytvořenou platformu pro systematickou spolupráci vzdělávacích institucí všech stupňů (ZŠ, SŠ a VŠ) a výzkumných organizací na jiho a středozápadu ČR (kraj Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský) pro kvalifikovanou a přitažlivou formu popularizace výsledků VaV ve strojním inženýrství

2. propojit zainteresované subjekty ve výše uvedených regionech dosud působící v oblasti popularizace VaV ve strojním inženýrství odděleně a napomoci tak ke koordinaci popularizačních tak, aby bylo dosaženo maximální profesionality a efektivity prezentace VaV

3. podpořit zvýšení zájmu dětí, mládeže, jejich rodičů i vysokoškolských studentů o technické obory, zejména strojírenské, a napomoci ke zvýšení počtu studentů a absolventů těchto oborů na středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách v ČR

4. stimulovat zvýšení počtu výzkumných a vývojových pracovníků v technických vědách

K dosažení těchto cílů se spojilo 9 organizací reprezentujících v cílových regionech výzkumný sektor (žadatel), všechny stupně vzdělávací soustavy (ZŠ Dobřany, ZŠ Letiny a ZŠ Zbůch, SPŠ Ostrov a SPŠ Tachov, ZČU), projektem dotčený klíčový průmyslový obor české ekonomiky (ČTPS) i podporu VaV a inovací, vč. popularizace VaV (Inova Pro). Cílů projektu hodlá 76 členů realiz. týmu dosáhnout nabídkou zajímavých forem propagace a medializace

VaV v celkem 6ti klíčových aktivitách (KA), z toho 3 KA typu A, 2 KA typu B1 a 2 KA typu B2. Celkovým výstupem projektu bude přímo podpořených více než 1210 osob pěti cílových skupin ve 4 krajích, žáky ZŠ počínaje a pracovníky VŠ a VÚ konče, dále vzniknou nové produkty - metodiky, modely, interaktivní aplikace, vzdělávací moduly atd.

Podrobná informacezde

 

Obsah projektu

Projekt REGIOPOPULAR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ aVŠ, s cílem zajistit pro odvětví a výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VOŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo 9ti členné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a jsou v něm zastoupeny tři stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 13 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii dvaceti různých forem popularizace v šesti klíčových aktivitách (typu A, i obou aktivit typu B). Celkem má být podpořeno nejméně 1210 osob, z toho je polovina studentů SŠ. Projekt je synergický se dvěma nyní realizovanými projekty z OP VaVpI a navazuje na projekty OP VK z výzvy č. 44 a č. 35.

Ing. Dana Ptáčková

 

 

spš - ostrov fotogalerie