Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Toto zlepšení bude realizováno následujícími způsoby:

 

1) úzkou spoluprací pedagogů a žáků žadatelské základní školy a partnerské SPŠ Ostrov realizovanou formou odborných a motivačních workshopů, odborné garance a konzultací zvýšíme informovanost cílových skupin ( žáků druhého stupně základní školy) o technického vzdělávání,

 

2) pravidelnými stážemi žáků základní školy v odborných dílnách partnerské střední školy zvýšíme manuální zručnost žáků,

 

3) exkurzemi žáků žadatelské základní školy v přírodovědných technických pracovištích (Národní technické muzeum Praha, Techmania Plzeň) a v technických provozech (WITTE Automotive v Nejdku) seznámíme s moderními trendy techniky,

 

4) účastí žáků a pedagogů žadatelské základní školy na Veletrhu technických povolání, které pro ně připraví partnerská SŠ, zlepšíme přehled žáků o náplni technických profesí,

 

5) vytvořením metodických a výukových materiálů (vč.fotografií a videí pořízených během stáží a exkurzí) pro podporu výuky technických oborů pedagogy žadatelské základní školy, které budou realizovány v povinných předmětech (Fyzika, Matematika), dále v povinně volitelných předmětech integrujících předchozí uvedené (Řemesla, Laboratoř, Logik) zkvalitníme znalosti a dovednosti žáků v uvedených předmětech,

 

6) vytvořením odborné učebny pro podporu výuky technických oborů a řemesel, která bude částečně řešit dosavadní omezené prostorové a materiální vybavení žadatelské základní školy, zvýšíme manuální zručnost a ICT dovednosti žáků

Podrobné informace - zde

Odborný a motivační workshop pátek 25.5.2012 - zde

Fotogalerie

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie