Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním učebních materiálů (DUM) ve výuce. Pedagogičtí pracovníci školy vytvoří DUMy pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, ověří jejich účinnost ve výuce.

Seznam všech vypracovaných DUMů na SPŠ Ostrov

Úložiště DUMů - soubory ke stažení

 

spš - ostrov fotogalerie