Školní jídelna

Informace ke změně stravování od 1. 2. 2018

změna stravováni


Informace pro nové hosty SCOLARESTu

Pro úspěšný vstup do systému stravování společností SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o., si dovolujeme uvést několik zásadních informací a postupů, které je potřeba dodržet:

  • Vyplnit přihlášku – k dostání ve školní jídelně SPŠ Ostrov, Klínovecká 1197
  • Zakoupit si ČIP (110,- Kč) pro evidenci odebraných obědů
  • Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto
  • Platbu je třeba provádět vždy na měsíc dopředu – výše částky je na vašem uvážení:
  • Cena za menu (15 a více let): 26,- Kč

Platbu poukazujte na účet společnosti Scolarest – zařízení školního stravování, a to buď převodním příkazem, nebo vkladem v hotovosti u pobočky Komerční banky na účet číslo: 43-2324190217/0100

Variabilní symbol – každý strávník je veden pod variabilním symbolem, který má uveden na přihlášce!!!!
Specifický symbol – 6750

V případě, že uvedete chybný variabilní a specifický symbol, vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.

Bližší informace Vám poskytneme na tel. č.: 731 438 002

Fotogalerie stravování Scolarest