Mgr. Marcel Biskup
tel: 353 416 439
e-mail: biskup@spsostrov.cz

Konzultační hodiny jsou stanoveny na:

  • úterý 13:30 až 14:30

Konzultace jsou samozřejmě možné i v jiných termínech dle domluvy.

Preventista rizikového chování je k zastižení v kabinetu ve 3. patře, č. dveří 309.


Na metodika prevence se můžete obracet s dotazy dle vlastního uvážení, ale zejména v oblastech:

  • problematiky návykových látek
  • rizikového chování
  • šikany
  • agresivity, rasizmu, xenofobie

 

spš - ostrov fotogalerie