Informace pro nové hosty

Pro úspěšný vstup do systému stravování společností SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s.r.o., si dovolujeme uvést několik zásadních informací a postupů, které je potřeba dodržet:

 

  1. Vyplnit přihlášku – k dostání ve školní jídelně SPŠ Ostrov Klínovecká 1197
  2. Zakoupit si ČIP 110,- (Kč) pro evidenci odebraných obědů
  3. Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto
  4. Platbu je třeba provádět vždy na měsíc dopředu – výše částky je na vašem uvážení:
  5. Cena za menu: zařazení žáků do věkových skupin ve školním roce 2015/2016

 

15 a více let 26,- Kč cena za menu

Školní rok začíná od 1. září 2015 a končí 31. srpna 2016

Platbu poukazujte na účet společnosti Scolarest – zařízení školního stravování a to buď převodním příkazem, nebo vkladem v hotovosti u pobočky Komerční banky na účet číslo

43-2324190217/0100

Variabilní symbol – každý strávník je veden pod variabilním symbolem, který má uveden na přihlášce!!!!

Specifický symbol6750

V případě, že uvedete chybný variabilní a specifický symbol, vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.

Bližší informace Vám poskytneme na tel.č.

731 438 002

Fotogalerie stravování Scolarest

Vstup do jídelny EURESTU U výdeje jídel Z nabídky V jídelně V jídelně Výzdoba v jídelně
spš - ostrov fotogalerie