technické lyceum spš ostrov

Technické lyceum

Kód oboru: dle ŠVP: 78-42-M/01

Obor vhodný pro žáky, kteří jsou již na základní škole přesvědčeni, že budou po maturitě pokračovat v dalším studiu na některé z technických vysokých škol, nebo alespoň na vyšší odborné škole technického zaměření. Oproti studijním jiným oborům je posílena výuka předmětů podporujících logické myšlení - matematika, fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, průmyslové výtvarnictví. Velký prostor má výpočetní technika, kde vedle základních dovedností potřebných k vypracování technických zpráv se žáci seznamují s počítačovou grafikou, programováním a jako samostatný předmět je vyučováno použití CAD systémů.

Po absolvování II. ročníku si student zvolí blok předmětů orientující se na elektrotechniku, informační a komunikační technologie nebo strojírenství. Základní předmět provede žáky zvoleným oborem. Druhý ukáže na technické a technologické možnosti oboru. Třetí je zaměřen na praktická cvičení v laboratořích školy. Výhodou tohoto oboru je vhodná sestava předmětů pro další studium a skutečnost, že absolvent získá úplné střední odborné vzdělání. Velice vhodný je i pro dívky, které mají dobré výsledky v přírodovědných předmětech a nechtějí studovat tzv. „dívčí“ obory.

 

Uplatnění absolventů oboru Technické lyceum  

spš - ostrov fotogalerie