Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí – elektrotechnika a strojírenství – a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu jsou zapojeni pracovníci SPŠ Ostrov a dvaceti základních škol Karlovarského kraje. Jejich společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční.

Zpráva o ukončení projektu

Partneři - 20 ZŠ Karlovarského kraje

Projekt by nemohl být uskutečněn bez pomoci kolegů ze základních škol. Za jejich podporu a skvělou spolupráci jim patří vellký dík. Na webových stránkách partnerských základních škol jsou umístěny články z každé proběhlé klíčové aktivitě projektu včetně fotodokumentace.

Metodické materiály

Metodika 1 a přílohy k metodice 1

Metodika 2 a přílohy k metodice 2

Metodika 3 a přílohy k metodice 3

Metodika 4 a přílohy k metodice 4

Metodika 5 a přílohy k metodice 5

 

Aktivity uskutečné v rámci projektu - včetně fodokumentace

 

DEN S TECHNIKOU NA SPŠ OSTROV - prosinec 2012

DEN S TECHNIKOU NA SPŠ OSTROV - prosinec 2012

EXKURZE DO STROJÍRENSKÉHO A ELEKTROTECHNICKÉHO PODNIKU - duben a květen 2013

DEN S TECHNIKOU NA SPŠ OSTROV - květen a červen 2013

PROJEKTOVÝ DEN STROJÍRENSTVÍ - ŘÍJEN - LISTOPAD 2013

PROJEKTOVÝ DEN ELEKTROTECHNIKA - ŘÍJEN - LISTOPAD 2013 - video

EXKURZE LIBEREC - 5.11.2013

EXKURZE DO STROJÍRENSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH PODNIKŮ - duben až červen 2014

DEN S TECHNIKOU NA SPŠ OSTROV  - březen 2014

PROJEKTOVÝ DEN SE STROJÍRENSTVÍM - PODZIM 2014

PROJEKTOVÝ DEN S ELEKTROTECHNIKOU - PODZIM 2014

EXKURZE LIBEREC - 20.11.2014

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie