Události

11.12.2017 Robotické dopoledne pro žáky ZŠ - v rámci udržitelnosti projektu PVKK
13.12.2017 Robotické dopoledne pro žáky ZŠ - v rámci udržitelnosti projektu PVKK

Školní akce

21.11.2017 Volby do školské rady - pedagogická kurie, zletilí žáci
5.12.2017 Beseda – úřad práce - třída E4 – učebna 229, 8.50 hod.
6.12.2017 Beseda – úřad práce - třídy I4, L4 – učebna 229, 8.50 hod.
6.12.2017 JOB poradna - třídy E4, S4
7.12.2017 Prezentace ZČU - vybrané třídy
7.12.2017 Exkurze do Sedleckého kaolinu v rámci projektu Věda má budoucnost - třída L2
12.12.2017 Studentské volby prezidenta - pro žáky školy
13.12.2017 Divadelní představení – Saturnin - třídy AT3, E3, S3 – Divadlo Most
14.12.2017 Přednáška Vyhledávání informací na internetu - třídy I1, L1
14.12.2017 Exkurze do Comtesu Dobřany - třída S2
14.12.2017 Beseda – úřad práce - třídy AT4, S4 – učebna 229, 8.50 hod.
15.12.2017 Seminář fyzikální olympiády - pro vybrané žáky, Plzeň
19.12.2017 Vánoční trhy Drážďany - třídy E3, E1 a vybraní žáci
20.12.2017 Výuka sebeobrany - vybrané třídy
20.12.2017 Exkurze do krajské knihovny - třída S1
21.12.2017 Beseda s Petrem Kopfsteinem - třídy AT1, AM1, L1, I2, AT3, S3, E3 – Vejškovka, 10.00 hod.
22.12.2017 Filmové představení DUNKERK - všechny třídy – Velký sál DK Ostrov, 8.15 hod. (I. a II.), 10.00 hod. (III. a IV.)
26.2. - 4.3.2018 Čtvrtý ročník mezinárodního projektu EDISON
3.3. - 9.3.2018 Zájezd do Velké Británie

Studentské fórum

5.10.2017 Studentské fórum - učebna 238, 12.40 hod.
14.12.2017 Studentské fórum - učebna 238, 12.40 hod.

Organizace školního roku

4.9.2017 Slavnostní zahájení školního roku
7.9.2017 Zahájení konzultací dálkového studia – II. ročník
4.10.2017 Zahájení výuky sebeobrany - třídy I1, AM1, I2, L1, AT1 v hodinách TEV
26.10. - 27.10.2017 Podzimní prázdniny
23.12.2017 - 2.1.2018 Vánoční prázdniny
3.1.2018 Zahájení výuky v roce 2018
31.1.2018 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí
2.2.2018 Pololetní prázdniny
11.2. - 18.2.2018 Jarní prázdniny
29.3. - 30.3.2018 Velikonoční prázdniny
25.4.2018 Vydání vysvědčení 4. ročníkům
25.5.2018 Vydání vysvědčení 3. ročníku - třída AM3
29.6.2018 Vydání závěrečného vysvědčení 1. - 3. ročníkům

Státní svátky a dny pracovního klidu

28.9.2017 Den české státnosti
28.10.2017 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2017 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2017 Štědrý den
25.12.2017 První svátek vánoční
26.12.2017 Druhý svátek vánoční
1.1.2018 Den obnovy samostatného českého státu
30.3.2018 Velký pátek
2.4.2018 Pondělí velikonoční
1.5.2018 Svátek práce
8.5.2018 Den osvobození

Ředitelská volna

12.10.2017 Ředitelské volno - vybrané třídy

Rodičovské schůzky

7.9.2017 Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - aula školy, 16.00 hod.
21.11.2017 Rodičovské schůzky a volby do školské rady pro nezletilé žáky - kmenové třídy, 16.00 hod.
10.4.2018 Rodičovské schůzky

Přijímací řízení

31.1.2018 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.3.2018 Odevzdání přihlášek pro denní studium a další formy studia
12.4.2018 První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
16.4.2018 Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
22.4. - 30.4.2018 Přijímací řízení pro ostatní obory - s výučním listem
10.5.2018 První náhradní termín jednotné zkoušky
11.5.2018 Druhý náhradní termín jednotné zkoušky

Maturitní zkoušky

1.12.2017 Termín pro přihlašování žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce - jarní zkušební období
31.3.2018 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl - jarní zkušební období
3.4. - 4.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška - třída L4
3.4. - 6.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška - třída E4
4.4. - 6.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška - třída S4
11.4.2018 Společná část maturitní zkoušky – Český jazyk a literatura - písemná práce
12.4. - 13.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška - třída AT4
16.4. - 19.4.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška - třída I4
2.5. - 9.5.2018 Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy, písemné práce
16.5. - 11.6.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Maturitní práce a její obhajoba
16.5. - 11.6.2018 Společná část maturitní zkoušky – Český jazyk a literatura - ústní zkouška
16.5. - 18.5.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Ústní zkouška - třída L4
21.5. - 25.5.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Ústní zkouška - třídy E4, AT4
28.5. - 1.6.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Ústní zkouška - třídy S4, I4
25.6.2018 Termín pro přihlašování žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce - v podzimním zkušebním období
30.6.2018 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl - podzimní zkušební období

Závěrečné zkoušky

1.12.2017 Písemná část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017
4.12.2017 Praktická část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017
18.12.2017 Ústní část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017

Ucelené praxe

21.5. - 1.6.2018 Souvislá praxe - třídy E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3

Sport

20.9.2017 Corny atletický pohár
26.9.2017 Atletický pohár Corny - krajské kolo
4.10.2017 Olympiáda středních škol – přespolní běh - ostrovský park
13.10.2017 Olympiáda středních škol – stolní tenis - kategorie VI.B
16.10. - 17.10.2017 Olympiáda středních škol – stolní tenis - kategorie VI.B
24.10.2017 Turnaj v basketbalu 3+3 - kategorie VI.B
2.11.2017 Olympiáda středních škol – házená - kategorie VI.A – hoši
7.11.2017 Olympiáda středních škol – házená - kategorie V. – hoši
13.11. - 14.11.2017 Turnaj 17. listopadu – basketbal
27.11. - 28.11.2017 Olympiáda středních škol – basketbal - kategorie V.
5.12.2017 Olympiáda středních škol – basketbal - krajské kolo
5.12.2017 Olympiáda středních škol – volejbal - kategorie VI.B
9.12.2017 Vánoční kapr - volejbalový turnaj pro učitele
11.12.2017 Olympiáda středních škol – halová kopaná - hoši
15.12.2017 Olympiáda středních škol – halová kopaná - dívky
18.12.2017 Školní vánoční turnaje - vánoční laťka, turnaj ve stolním tenisu
21.12.2017 Vánoční laťka ve skoku vysokém - SUPŠ Karlovy Vary

Propagace školy

27.9.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠ Cheb
1.10.2017 Pořad o SPŠ v ostrovské kabelové televizi
5.10.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠTE Sokolov
9.10. - 10.10.2017 Prezentace SPŠ Ostrov v rámci festivalu Oty Hofmana - klubovna DK Ostrov, 16.00–18.00 hod.
12.10.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – SPŠ Ostrov
14.11.2017 Natáčení kabelové televize Ostrov
9.2.2018 Maturitní ples SPŠ Ostrov

Den otevřených dveří

7.12.2017 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov - 12.00–17.00 hod.

Pedagogické rady

4.9.2017 Zahajovací pedagogická rada
21.11.2017 Hodnotící pedagogická rada za I. čtvrtletí
23.1.2018 Hodnotící pedagogická rada za I. pololetí
10.4.2018 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
20.4.2018 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
21.5.2018 Klasifikační porada pro 3. ročník - třída AM3
25.6.2018 Závěrečná klasifikační porada pro I.- III.ročníky