Události

Školní akce

5.9. - 12.9.2017 Matematický trychtýř pro I. ročníky
13.9.2017 Představení PROCES - třídy S4, E4, I4, L4 – Krajská knihovna, Karlovy Vary
15.9.2017 Besedy o elektrotechnice - třídy E2, L2, L3 (ELE)
18.9.2017 Exkurze do krajské knihovny - třída E2
4.10.2017 Exkurze do firem Kolbenschmidt a Pierburg - třídy AT2, AM2
5.10.2017 Výlet do zábavného parku HEIDEPARK
9.10.2017 Festival Oty Hofmana – projekce studentských filmů - třídy E3, I3, L3, S3 – Kinokavárna Ostrov, 12.00 hod.
10.10.2017 Festival Oty Hofmana – snímek Pohádky pro Emu - třídy S1, I1 – Velký sál, 12.30 hod.
11.10.2017 Festival Oty Hofmana – snímek Ani ve snu - třídy L2, AT1, E1, E2, I2, L2, S2, AT2 – Velký sál, 12.00 hod.
15.10. - 21.10.2017 Nominační kolo Logické olympiády 2017 - vybrané třídy v hodinách ICT, PGV
20.10.2017 Divadelní představení ODYSSEA - třídy L1, S1
23.10.2017 Představení projektu ČEZ - třídy E2, E3, E4
24.10.2017 Přednáška Internetem bezpečně – Roman Kohout - třídy I3, I4
25.10.2017 Přednáška o nových technologiích - třídy E3, I3, E4, I4
25.10.2017 Představení OTHELLO - třídy I2, E2 – divadlo Karlovy Vary
25.10.2017 Hodiny sebeobrany - vybrané třídy
31.10.2017 4. ročník leteckého dne na SPŠ Ostrov - hřiště školy, 13.00 hod.
26.2. - 4.3.2018 Čtvrtý ročník mezinárodního projektu EDISON
3.3. - 9.3.2018 Zájezd do Velké Británie

Studentské fórum

5.10.2017 Studentské fórum - 12.40, učebna 238

Organizace školního roku

4.9.2017 Slavnostní zahájení školního roku
7.9.2017 Zahájení konzultací dálkového studia – II. ročník
4.10.2017 Zahájení výuky sebeobrany - třídy I1, AM1, I2, L1, AT1 v hodinách TEV
26.10. - 27.10.2017 Podzimní prázdniny
23.12.2017 - 2.1.2018 Vánoční prázdniny
3.1.2018 Zahájení výuky v roce 2018
31.1.2018 Vydání výpisu vysvědčení za I. pololetí
2.2.2018 Pololetní prázdniny
11.2. - 18.2.2018 Jarní prázdniny
29.3. - 30.3.2018 Velikonoční prázdniny
25.4.2018 Vydání vysvědčení 4. ročníkům
25.5.2018 Vydání vysvědčení 3. ročníku - třída AM3
29.6.2018 Vydání závěrečného vysvědčení 1. - 3. ročníkům

Státní svátky a dny pracovního klidu

28.9.2017 Den české státnosti
28.10.2017 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2017 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2017 Štědrý den
25.12.2017 První svátek vánoční
26.12.2017 Druhý svátek vánoční
1.1.2018 Den obnovy samostatného českého státu
30.3.2018 Velký pátek
2.4.2018 Pondělí velikonoční
1.5.2018 Svátek práce
8.5.2018 Den osvobození

Ředitelská volna

12.10.2017 Ředitelské volno - vybrané třídy

Rodičovské schůzky

7.9.2017 Úvodní rodičovská schůzka s rodiči žáků I. ročníků - aula školy, 16.00 hod.
21.11.2017 Rodičovské schůzky
10.4.2018 Rodičovské schůzky

Přijímací řízení

31.1.2018 Vyhlášení I. kola přijímacího řízení
1.3.2018 Odevzdání přihlášek pro denní studium a další formy studia
1.4.2018 První řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
1.4.2018 Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory
11.4.2018 První náhradní termín jednotné zkoušky
12.4. - 28.4.2018 Přijímací řízení I. kolo pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
22.4. - 30.4.2018 Přijímací řízení pro ostatní obory - s výučním listem
1.5. - 1.8.2018 Přijímací řízení - II. a další kola
12.5.2018 Druhý náhradní termín jednotné zkoušky

Maturitní zkoušky

5.9.2017 Praktická zkouška pro AT4B
11.9.2017 Praktická zkouška pro L4
11.9.2017 Ústní maturitní zkoušky třídy I4
12.9.2017 Ústní maturitní zkoušky třídy AT4A, AT4B
13.9.2017 Ústní maturitní zkoušky třídy E4
14.9.2017 Ústní maturitní zkoušky třídy L4, S4
1.12.2017 Termín pro přihlašování žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce - jarní zkušební období
31.3.2018 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl - jarní zkušební období
1.4. - 10.6.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Praktická zkouška
11.4.2018 Společná část maturitní zkoušky – Český jazyk a literatura - písemná práce
2.5. - 9.5.2018 Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy, písemné práce
16.5. - 10.6.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Maturitní práce a její obhajoba
16.5. - 10.6.2018 Profilová část maturitní zkoušky – Ústní zkouška
16.5. - 10.6.2018 Společná část maturitní zkoušky – Český jazyk a literatura - ústní zkouška
25.6.2018 Termín pro přihlašování žáků čtvrtých ročníků k maturitní zkoušce - v podzimním zkušebním období
30.6.2018 Termín pro odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl - podzimní zkušební období

Závěrečné zkoušky

4.9.2017 Písemná část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017
5.9. - 8.9.2017 Praktická část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017
25.9.2017 Ústní část závěrečné zkoušky - náhradní období roku 2017

Ucelené praxe

21.5. - 1.6.2018 Souvislá praxe - třídy E2, I2, S2, E3, I3, S3, L3, AT2, AT3

Sport

20.9.2017 Corny atletický pohár
26.9.2017 Atletický pohár Corny - krajské kolo
4.10.2017 Olympiáda středních škol – přespolní běh - ostrovský park
13.10.2017 Olympiáda středních škol – stolní tenis - kategorie VI.B
16.10. - 17.10.2017 Olympiáda středních škol – stolní tenis - kategorie VI.B
24.10.2017 Turnaj v basketbalu 3+3 - kategorie VI.B

Propagace školy

27.9.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠ Cheb
1.10.2017 Pořad o SPŠ v ostrovské kabelové televizi
5.10.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – ISŠTE Sokolov
9.10. - 10.10.2017 Prezentace SPŠ Ostrov v rámci festivalu Oty Hofmana - klubovna DK Ostrov, 16.00–18.00 hod.
12.10.2017 Přehlídka krajských středních škol KAM po ZŠ – SPŠ Ostrov
9.2.2018 Maturitní ples SPŠ Ostrov

Den otevřených dveří

7.12.2017 Den otevřených dveří SPŠ Ostrov - 12.00–17:00 hod.

Pedagogické rady

4.9.2017 Zahajovací pedagogická rada
21.11.2017 Hodnotící pedagogická rada za I. čtvrtletí
23.1.2018 Hodnotící pedagogická rada za I. pololetí
10.4.2018 Hodnotící pedagogická rada za III. čtvrtletí
20.4.2018 Klasifikační porada pro maturitní ročníky
21.5.2018 Klasifikační porada pro 3. ročník - třída AM3
25.6.2018 Závěrečná klasifikační porada pro I.- III.ročníky