Vědomostní soutěže 2016/2017

Bobřík informatiky ústřední kolo kategorie Senior

Dne 1. února 2017 studenti naší školy soutěžili v ústředním kole ve druhém ročníku znalostní soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior v rámci Karlovarského kraje.  Celkem se z našeho kraje soutěže zúčastnilo 30 studentů, kteří postoupili z národního kola konaného v listopadu.

První místo obsadil student naší školy Dominik Tran a třetí místo studentka naší školy Michaela Zimmermannová.

SPŠ Ostrov p.o. opět potvrdila fakt, že je schopná vychovávat a vzdělávat výborné odborníky, kteří dokáží nejen zvládnout problematiku svého oborového zaměření, ale mají i znalosti a dovednosti v oblasti používání informačních technologií.

Osobně žákům blahopřeji a těším se na další ročník soutěže. Děkuji i kolegům, kteří akci podpořili, bez vás by se to nepovedlo. Je to i váš úspěch, díky.

 

Web soutěže - zde

 

Ing. Alexandr Fales

 

Bobřík informatiky 2016

Dne 7. listopadu 2016 soutěžili žáci SPŠ Ostrov, p.o. v kategorii Senior (3. a 4. ročníky), dne 8. listopadu v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) ve znalostech z oboru informačních a komunikačních technologií v 9. ročníku soutěže „Bobřík informatiky“.

Z naší školy dosáhlo na příčky vítězů celkem 10 žáků v kategorii Senior a jako škola jsme obsadili celostátně 5. místo a 11 žáků v kategorii Junior a jako škola jsme obsadili 47. místo z celkově 71.000 soutěžících.

SPŠ Ostrov, p.o. opět potvrdila fakt, že je schopná vychovávat a vzdělávat výborné odborníky jak z řad informačních techniků, tak elektrotechniků, strojařů i oboru technického lycea, kteří dokáží nejen zvládnout problematiku svého oborového zaměření, ale mají i znalosti a dovednosti v oblasti používání informačních technologií.

Osobně žákům blahopřeji a těším se na další ročník soutěže. Děkuji i všem kolegům, kteří akci podpořili, bez Vás by se to nepovedlo. Je to i Váš úspěch, díky.

Ing. Alexandr Fales, garant soutěže

Technici z Ostrova celostátně 1. – 2.

Dne 30. 11. 2016 se žáci SPŠ Ostrov, p.o. zúčastnili korespondenčního kola celostátní soutěže středních, gymnaziálních a základních škol "Co víš o energetice".

Korespondenční kolo bylo realizováno formou znalostního testu, kdy žáci odpovídali na otázky z oblasti energetiky v ČR i zahraničí. Vybraní žáci ze třetího ročníku oboru Elektrotechnika, jmenovitě Marek Liška, David Machatý a Miroslav Studnička obsadili celostátně 1. - 2. místo ze 146 soutěžních týmů, je opět vidět, že technici z Ostrova mají stále, co nabídnout.

Soutěž organizuje agentura J.L.M., s.r.o. ve spolupráci se středními, gymnaziálními a základními školami z celé ČR.

 

Ing. Alexandr Fales

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Již tradičně se žáci SPŠ Ostrov zapojili do soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa České republiky. V základním kole v rámci všech kategorií soutěžilo celkem 61 451 žáků z 2 902 škol z celé ČR.

Do krajského kola se mezi 41 nejlepších soutěžících v kategorii žáků SŠ (z 542 soutěžících v karlovarském kraji) probojovala šestice žáků, z nichž Martin Kadlec ze třídy S2 (10. místo) a Ondřej Kubíček ze třídy E4 (21. místo) získali nejlepší výsledky za soutěžící ze středních odborných škol mezi gymnazisty karlovarského kraje.

Gratulujeme!

Martin Kadlec mezi nejlepšími 20ti souzěžícími v kraji - jediný ze SOŠ mezi gymnazisty

Vědomostní soutěže 2015/2016

MATEMATICKÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SPŠ OSTROV

Ve školním roce 2015/16 se naši žáci zúčastnili několika matematických soutěží.

Na podzim roku 2015 se konala LOGICKÁ OLYMPIÁDA, kde se jako první žák středních odborných škol (po gymnáziích) umístil v Karlovarském kraji žák JAN HAURA ze třídy L3.

Následoval matematický KLOKAN, kde si výborné 10. Místo v Karlovarském kraji vybojoval žák MARTIN KADLECze třídy S1.

Největšího úspěchu dosáhli naši žáci v CELOSTÁTNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽI (CMS), jejíž republikové kolo proběhlo v dubnu 2016 a ve třech kategoriích jsme dosáhli na vynikající místa v ČR:
V kategorii IV (první ročníky SOŠ) získal JAN POSPÍCHAL ze třídy L1 skvělé 5. místo a MARTIN KADLEC ze třídy S1 výborné 25. Místo.

V kategorii V (druhé ročníky SOŠ) získala MICHAELA ZIMMERMANNOVÁ ze třídy L2 vynikající 6. místo.

A v kategorii VI (třetí ročníky SOŠ) se opět na skvělém 5. místě umístil ONDŘEJ KUBÍČEK ze třídy E3.

 

Jan Pospíchal

L1

5. v republice

Michaela Zimmermannová

L2

6. v republice

Ondřej Kubíček

E3

6. v republice

Martin Kadlec

S1

25. v republice

 

Všem naším nadějným matematikům gratulujeme a držíme jim palce pro příští rok!

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ENERSOL“

17. a 18.3.2016 se konala celostátní konference Enersol 2016 (vzdělávací projekt o obnovitelných zdrojích, o úsporách energií a snižování emisí).

Naši školu reprezentovali dva žáci ze třídy L3.

Velkého úspěchu dosáhla ZUZANA KŘÍŽOVÁ, která se se svou prací - Úspory energie v systému centrálního zásobování teplem - umístila na 2.místě a postoupila do kola mezinárodního. Bude tedy Českou republiku reprezentovat v dubnu na Mezinárodní konferenci v Brně, kde bude soutěžit 6 zemí.

PATRIK JANOUŠEK obsadil se svou prací o recyklaci skla 20.místo, ale i on si zaslouží gratulaci, konkurence byla opravdu veliká.

 

Mezinárodní konference letos proběhla v Brně a zúčastnilo se jí 5 zemí: Rakousko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Česká republika. Celkem vystoupilo 25 prezentujících. Porota tentokrát nehodnotila bodově a nevyhlašovala absolutní pořadí. Vyjadřovala se slovně a v závěru vyzdvihla a pochválila zajímavé práce. Patřila k nim i práceZUZKY KŘÍŽOVÉ. Zuzka byla pochválena za zpracování technických pojmů a pěknou prezentaci a získala ocenění Ministra životního prostředí. Pan předseda poroty prohlásil, že je technik v dámském převleku, taková novodobá Marie Curie Sklodowská.

Bobřík informatiky Krajské kolo kategorie Senior

Dne 18. února 2016 studenti naší školy soutěžili v prvním ročníku krajského kola znalostní soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior.  Celkem se z našeho kraje soutěže zúčastnilo 30 studentů, kteří postoupili z národního kola konaného v listopadu. První tři místa obsadili studenti naší školy, jmenovitě Ondřej Kubíček, Miloš Dědek a Roman Mokrusch. SPŠ Ostrov p.o. opět potvrdila fakt, že je schopná vychovávat a vzdělávat výborné odborníky, kteří dokáží nejen zvládnout problematiku svého oborového zaměření, ale mají i znalosti a dovednosti v oblasti používání informačních technologií.

Výsledky za školu:

1

Kubíček

Ondřej

SPŠ

Ostrov

2

Dědek

Miloš

SPŠ

Ostrov

3

Mokrusch

Roman

SPŠ

Ostrov

4

Fialová

Jana

GASOS

Chodov

5

Janoušek

Patrik

SPŠ

Ostrov

6

Haura

Jan

SPŠ

Ostrov

7

Král

Stanislav

SPŠ

Ostrov

8

Latta

Jan

SPŠ

Ostrov

9

Kern

Lukáš

SPŠ

Ostrov

10

Sobotková

Michaela

GASOS

Chodov

11

Křížová

Zuzana

SPŠ

Ostrov

12

Snášel

Daniel

SPŠ

Ostrov

13

Štefánik

Jan

SPŠ

Ostrov

14

Pupala

Dominik

SPŠ

Ostrov

15

Kubeš

Daniel

SPŠ

Ostrov

16

Nguyen

Thanh Tung

SPŠ

Ostrov

17

Doseděl

Radek

SPŠ

Ostrov

18

Dang

Duc Duy

SPŠ

Ostrov

19

Klaisnerová

Jitka

SPŠ

Ostrov

20

Novák

Jan

SPŠ

Ostrov

21

Vítek

Jakub

SPŠ

Ostrov

22

Horych

Jakub

SPŠ

Ostrov

23

Irlbek

Robin

GASOS

Chodov

24

Tran

Dominik

SPŠ

Ostrov

25

Kasal

Petr

SPŠ

Ostrov

26

Remeš

Petr

SPŠ

Ostrov

27

Jansa

Tomáš

SPŠ

Ostrov

28

Zmij

Lukáš

SPŠ

Ostrov

29

Vániš

Matěj

SPŠ

Ostrov

30

Kresila

Jakub

SPŠ

Ostrov

Osobně žákům blahopřeji a těším se na další ročník soutěže. Děkuji i kolegům, kteří akci podpořili, bez vás by se to nepovedlo. Je to i váš úspěch, díky.

Web soutěže http://www.ibobr.cz/

Ing. Alexandr Fales

Matematická soutěž

V prosinci a lednu proběhlo na SPŠ školní kolo matematické soutěže pro žáky 1. až 3. ročníků. Nejúspěšnější řešitelé z každého ročníku obdrželi z rukou ředitel školy Ing. P. Žemličky diplomy a poukázky na nákup školních, či sportovních potřeb.

Ve druhém kole soutěže budou z řad našich nadějných matematiků vybráni ti, kteří budou naši školu reprezentovat na Celostátní matematické soutěži pro odborné školy a učiliště. Tato soutěž je vyhlašována každý rok MŠMT a je organizována Jednotou českých matematiků a fyziků. Celostátní kolo probíhá na několika soutěžních střediscích v celé ČR.

V Karlovarském kraji budou žáci SOŠ a SOU dokazovat své matematické nadání na Integrované škole v Chebu a letos poprvé u nás na průmyslovce v Ostrově. SPŠ přebírá štafetu po skvělých organizátorkách z ISŠTE Sokolov, kam jsme společně s dalšími SŠ pravidelně jezdili soutěžit i my.

Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých ročnících:

1. ročník: 1. Martin Kadlec (S1) - 40 bodů ze 40 možných, 2. Jan Pospíchal (L1) - 38 b, 3. Filip Klier (S1) a Jakub Odehnal (L1) - oba 36 b

2. ročník: 1. Tomáš Valenta (I2) a Tomáš Růžička (L2) - oba 40 bodů ze 40 možných, 3. Michaela Zimmermannová (L2) - 37 b

3. ročník: 1. Zuzana Křížová (L3) - 35 bodů ze 40 možných, 2. Miloš Dědek (E3) - 29 b, 3. Martin Dušek (AT3A) - 28 b

Bobřík informatiky

Ve dnech 9. - 10. listopadu 2015 se studenti SPŠ Ostrov oboru informační technologie, elektrotechnika, strojírenství a technické lyceum účastnili 8. ročníku znalostní soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologii "Bobřík informatiky" ve středoškolských kategoriích Junior (1. a 2. ročníky) a Senior (3. a 4. ročníky).

Celkem se přihlásilo neuvěřitelných 52.596 soutěžících, své dovednosti ale měřili i v dalších kategoriích.

Z naší školy bylo vyhodnoceno jako úspěšný řešitel národního kola a získalo titul "MISTR KÓDU" celkem 26 studentů, čímž SPŠ Ostrov opět potvrdila fakt, že je schopná vychovávat a vzdělávat výborné odborníky, kteří dokáží nejen zvládnout problematiku svého oborového zaměření, ale mají i znalosti a dovednosti v oblasti používání informačních technologií.

Výsledky za školu

V kategorii Senior (3. a 4. ročníky) a titul „MISTR KÓDU“ získalo 10 úspěšných řešitelů:

 1. 204         Kubíček Ondřej   E3
 2. 188         Dědek Miloš   E3
 3. 175         Doseděl Radek  E3
 4. 168         Vu Nguyen Milan   I3
 5. 162         Janoušek Patrik  L3
 6. 161         Mokrusch Roman  L3
 7. 159         Latta Jan  I3
 8. 155         Křížová Zuzana  L3
 9. 153         Haura Jan  L3
 10. 152         Novák Jakub  S3

V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) a titul „MISTR KÓDU“ získalo 16 úspěšných řešitelů:

 1. 196         Sadílek Ivan  E2
 2. 189         Zimmermannová Michaela  L2
 3. 180         Petřík Jaroslav  E2
 4. 176         Hrib Vojtěch  L1
 5. 172         Svejkovský Robert  S1
 6. 168         Černý Petr   E1
 7. 168         Dušková Tereza  L2
 8. 168         Růžička Tomáš  L2
 9. 167         Skořepa Viktor  L1
 10. 163         Demjan Patrik  S1
 11. 160         Černogurský Jan  I2
 12. 160         Jiruše Dominik  E2
 13. 160         Urbánek David E2
 14. 157         Honisch Matěj   I1
 15. 155         Marek Lukáš   I1
 16. 150         Holzknechtová Eliška  L2

Osobně žákům blahopřeji a těším se na další ročník soutěže. Děkuji i všem kolegům, kteří akci podpořili, bez vás by se to nepovedlo. Je to i váš úspěch, díky.

Alex Fales

Vědomostní soutěže 2014/2015

Bobřík informatiky

Ve dnech 10. - 11. listopadu 2014 soutěžili žáci SPŠ Ostrov ve středoškolských kategoriích Junior (1. a 2. ročníky) a Senior (3. a 4. ročníky) ve znalostech z oboru informačních a komunikačních technologií v 7. ročníku soutěže „Bobřík informatiky“.

Celkem se do soutěže přihlásilo včetně dalších kategorií neuvěřitelných 44454 soutěžících z 500 škol.

Z naší školy se stalo celkem 20 žáků úspěšnými řešiteli národního kola, čímž SPŠ Ostrov opět potvrdila fakt, že je schopná vychovávat a vzdělávat výborné odborníky jak z řad informačních techniků, tak elektrotechniků i oboru technického lycea.

Výsledky za školu:

Kategorie Senior 3. a 4 . ročník SŠ

1. místo –                Melichar Ondřej L3        – 169 bodů
2. místo –                Bělohlávek Jiří L3          – 168 bodů
3. místo –                Třmínek Petr L4            – 164 bodů

Kategorie Junior 1. a 2. Ročník SŠ

1. místo –                Valenta Tomáš I1          – 220 bodů
2. místo –                Kubíček Ondřej E2          – 211 bodů
3. místo –                Nikoleni Michal  I1         – 197 bodů

Ing. Fales Alexandr

Vědomostní soutěže 2013/2014

20. ročník soutěže Autoopravář Junior 2014

Dne 24. 3. 2014 pořádala Střední průmyslová škola Ostrov již 20. ročník soutěže Autoopravář Junior 2014, kategorie Automechanik. Vyhlašovatelem této celostátní soutěže je MŠMT ČR a spoluorganizátorem jsou firmy BOSCH a ŠKODA-AUTO Mladá Boleslav.

V základní části proběhla „školní kola“, která určila postupující do krajského kola. V Karlovarském kraji byla pořádáním krajského kola pověřena naše Střední průmyslová škola Ostrov. Spolupořadatelem a sponzorem soutěže byla společnost Auto Kelly, a.s. Karlovy Vary.

Teoretická část ve formě testu na PC prověřila teoretické znalosti soutěžících z předmětů automobily, elektronika, technologie oprav a diagnostika. V praktické části řešili žáci 8 praktických úkolů typu oprav, seřizování, diagnostikování závad a jejich následné odstraňování. Výkony soutěžících hodnotila porota pedagogických pracovníků, ve které byli zástupci ze všech zúčastněných škol.

A jaké byly výsledky regionálního klání?
V krajském kole bylo nakonec pořadí na stupních vítězů následovné:
1. místo Matěj Dvořák Střední průmyslová škola Ostrov
2. místo Miroslav Dimo Střední průmyslová škola Ostrov

3. místo Aleš Koškovský Střední odborné učiliště Toužim
4. místo Aleš Švábek Střední odborné učiliště Toužim

(na fotografii zleva: Miroslav Dimo, Matěj Dvořák, Aleš Koškovský, Aleš Švábek)

V celostátním kole bude Karlovarský kraj reprezentovat jeden žák ze Střední průmyslové školy Ostrov a jeden žák ze Středního odborného učiliště Toužim.

Děkujeme sponzoru Auto Kelly, a.s. Karlovy Vary za hodnotné ceny, blahopřejeme postupujícím a držíme jim palce, aby i v republikovém kole byli úspěšní.

Fotogalerie Bobřík informatiky 2017 - kategorie senior

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie