Informatické soutěže 2017/2018

Korespondenční seminář z informatiky

Jaroslav Fikar (ze třídy I3) se zúčastnil "Olomouckého informatického korespondenčního semináře – OLINX 2017" pořádaného Katedrou informatiky Univerzity Palackého v Olomouci na téma „Objektově orientované programování v jazyce Java“. 

Z 39 účastníků se umístil na krásném 4. místě s úspěšností 95%. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Bobřík informatiky 2017

Národní kolo

Dne 13. listopadu 2017 soutěžili naši žáci v kategorii Senior (3. a 4. ročníky), dne 14. listopadu 2017 v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) ve znalostech z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti v 10. ročníku soutěže „Bobřík informatiky“. Národního kola se zúčastnilo 74 518 soutěžících.

V kategorii Junior dosáhlo na příčky vítězů 34 žáků z naší školy a nejlepším z nich se stal Martin Struk ze třídy I2, který obsadil 14. místo ze 714 bodovaných pozic v rámci celé ČR. V kategorii Senior dosáhlo na příčky vítězů celkem 16 žáků z naší školy a nejlepším žákem se stal Tomáš Valenta ze třídy I4, který obsadil 42. místo z 233 bodovaných pozic v rámci celé ČR.

Žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Další zajímavé informace o soutěži lze najít na oficiálním webu ibobr.cz.