Vědomostní soutěže

2015/2016
Druhý ročník Best In English 2015 už byl ročníkem mezinárodním, tudíž jsme čelili i větší konkurenci. Účastnilo se celkem 479 středních škol z České a Slovenské republiky a dalších států… více
2015/2016
Soutěž v programování Krajské kolo Dne 14. dubna 2016 se na Gymnáziu v Chebu uskutečnila krajská soutěž v programování žáků SŠ. Naši školu reprezentovalo 8 žáků – Daniel Hovorka, Jakub… více
2015/2016
Matematika Na podzim roku 2015 se konala Logická olympiáda, kde se jako první žák středních odborných škol (po gymnáziích) umístil v Karlovarském kraji žák Jan Haura ze třídy L3.… více
2015/2016
Tradiční soutěž v kreslení a v konstruování v programu SolidWorks uspořádala strojařská komise pro žáky třídy S2, S3, S4, L3, L4 ve čtvrtek 17. března 2016. Výsledky školního kola… více
2014/2015
V roce 2014 jsme se zúčastnili poprvé, soutěž probíhala mezi středními školami a osmiletými gymnázii České a Slovenské republiky. Zúčastnilo se celkem 391 středních škol, naše škola… více
2014/2015
Soutěž v programování Krajské kolo Dne 18. dubna 2015 se na Gymnáziu v Chebu uskutečnila krajská soutěž v programování žáků SŠ. Naši školu reprezentovalo 8 žáků oboru Informační… více
2014/2015
Matematika Na podzim roku 2014 se konala Logická olympiáda, kde nás reprezentovalo 11 žáků. Jako první žák středních odborných škol (po gymnáziích) se v Karlovarském kraji umístil žák … více
2014/2015
Ve čtvrtek 19. března 2015 proběhla v počítačových učebnách pravidelná soutěž, jejímž partnerem je firma Witte Nejdek, zaměřená na kreslení a konstruování v SolidWorks. Účastnili se jí… více
2013/2014
Matematika Na podzim roku 2013 se konalo krajské kolo Logické olympiády, kde nás reprezentovalo 8 žáků. Mezi dvacítkou nejúspěšnějších luštitelů se objevila i trojice žáků naší školy – … více
2013/2014
V pátek 14. března 2014 proběhlo pod patronací našeho partnera, společnosti WITTE Automotive, školní kolo soutěže v kreslení a konstruování v SolidWorksu. Klání se účastnili strojaři 2.- 4… více