Výchovný poradce

Mgr. Milana Oberhofnerová
tel: 353 416 431
e-mail: oberhofnerova@spsostrov.cz

Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky i jejich rodiče jsou stanoveny během měsíců říjen až duben na:

  • pondělí – 14:00 až 15:00
  • čtvrtek - v předem domluveném čase

Konzultace v ostatních měsících je nutné si předem domluvit.

Výchovný poradce je k zastižení v kabinetu v 1PP, č. dveří 025.


Na výchovného poradce se můžete obracet s dotazy dle vlastního uvážení, ale zejména v oblastech:

  • specifických poruch učení a chování, čtěte více
  • chování a prospěchu žáka,
  • dalšího vzdělávání (vysoké školy, vyšší odborné školy).
spš - ostrov fotogalerie