Rozpis na závěrečné zkoušky - červen 2016

  • písemná část, žáci se shromáždí ve své kmenové třídě v 7,45
  • praktická část - dle rozpisu, zde
  • ústní část - dle rozpisu, zde

 

Opravné zkoušky

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku.

Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

  1. 1. září 2016                         písemná práce
  2. 2. – 7. září 2016                 praktická zkouška dle rozpisu žáků
  3. 21. září 2016                       ústní část dle rozpisu žáků
  4. 5. prosince 2016                písemná práce
  5. 8. prosince 2016                praktická zkouška dle rozpisu žáků
  6. 16. prosince 2016              ústní část dle rozpisu žáků

 

(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.


Termíny závěrečné zkoušky - červen 2016

Písemná zkouška

1.6.2016

Praktická zkouška

2. - 10. 6. 2016

Ústní zkouška

22.-23.6.2016

 

 

Žáci se dostaví na každou zkoušku nejpozději 15 minut před jejím zahájením.

Učebny budou upřesněny na konci dubna 2016.

 

 

Důležité:

Vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

§ 5 odstavec 2: Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

§ 5 odstavec 3: Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

spš - ostrov fotogalerie