Rozpis na závěrečné zkoušky - červen 2017

2. 6. 2017 písemná práce (žáci se dostaví v 7, 45 před sekretariát školy)

5. - 12. 6. 2017 praktická zkouška dle rozpisu žáků

21. - 22. 6. 2017 ústní část dle rozpisu žáků (žáci se dostaví v 7,50 před učebnu 234) - rozpis žáků

 

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ZZ

 

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku.

 

Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

§ 5 odstavec 2:

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

§ 5 odstavec 3:

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

4. září 2017 písemná práce

5. - 8. září 2017 praktická zkouška dle rozpisu žáků

25. září 2017 ústní část dle rozpisu žáků

1. prosince 2017 písemná práce

4.-5. prosince 2017 praktická zkouška dle rozpisu žáků

18. prosince 2017 ústní část dle rozpisu žáků

 

2. ČERVNA 2017                 písemná práce (

Nařízení ředitele k závěrečným zkouškám

Nařízení ředitele - zz 2016-2017- dodatek PP na PC

Nařízení ředitele - zz 2016-2017

 

žáci se dostaví v 7, 45 před sekretariát školy )
5. - 12. 6. 2017                 praktická zkouška dle
rozpisu žáků
21. - 22. 6. 2017               ústní část dle rozpisu
žáků ( žáci se dostaví v 7,50 před učebnu 234 )
KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ZZ
Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí
nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové
hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých
zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém
žák tuto zkoušku ukončil.
OPRAVNÉ ZKOUŠKY
Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září,
v prosinci daného kalendářního roku.
Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním
zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle
předchozího odstavce chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku
konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1
měsíc před konáním zkoušky.
*
*
*
Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu
neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí
poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna
příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v
měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném
zkušební komisí.
4. září 2017                       písemná
práce
5. - 8. září 2017               praktická zkouška dle
rozpisu žáků
25. září 2017                    ústní část
dle rozpisu žáků
1. prosince 2017              písemná práce
4. -5. prosince 2017        praktická zkouška dle rozpisu
žáků
18. prosince 2017            ústní část dle rozpisu
žáků

 

spš - ostrov fotogalerie