Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Projekt hodnocení kvality je určen pro všech 26 středních škol zřizovaných Karlovarským krajem a jeho hlavními části jsou:

- Vyhodnocení vstupního stavu škol dle metodiky CAF

- Zavedení systému řízení kvality dle ISO9001 aplikovanou směrnicí ve školství ISO/IWA 2:2003

- Vyhodnocení výstupního stavu

Výstupem projektu bude je posouzení kvality škol na začátku a na konci projektu, zavedení standardů kvality pro zlepšování kvality ve vzdělávání a vytvoření portálu pro hodnocení škol. Významným přínosem pro cílovou skupinu vedení škol je zajišzění externí evaluace, nastavení mechanismů odpovědnosti a vytvoření principů interní evaluace.

Podrobné informace - zde

 

spš - ostrov fotogalerie