3. kolo přijímacího řízení – AUTOTRONIK, NÁSTROJAŘ, VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST