Dálkové studium - klasifikace AJ

Závěrečný test a ústní zkoušku z anglického jazyka je možné vykonat

  • dne 3. 5. 2018 nebo 7. 6. 2018
  • ve 14.15 hod.
  • v učebně 338.

Další termíny stanoveny nebudou.

Pokud se na žádný z nich nedostavíte, budete hodnoceni známkou NEDOSTATEČNÝ.

Poslední změna
17.04.2018