Distanční výuka 5.–23. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády ČR 408/2020 se rozšiřují dříve přijatá opatření.

  • Od 14. 10. 2020 přechází výuka kompletně na distanční. Veškerá praktická výuka je v uvedených termínech zrušena.
  • 26. a 27. 10. 2020 nemají žáci žádnou výuku.

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje dochází k omezení provozu středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Z toho plyne následující opatření pro naši školu.

  • Od pondělí 5. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku u teoretických předmětů. Výuka bude organizována dle stávajících rozvrhů, případně upravena suplováním. Žáci budou sledovat změny rozvrhu.
  • Odborný výcvik u AM, N a AT probíhá v plném rozsahu, ve škole i ve firmách.
  • Organizace praxe u maturitních ročníků – žáci budou mít vždy v průběhu 14 dnů praxi v délce 6 vyučovacích hodin.
  • Nepřítomnost na praktickém vyučování musí být vždy řádně omluvena. Žáci, kteří mají chřipky nebo karantény se normálně distanční výuky mohou účastnit, pokud by byli žáci hospitalizovaní, budou samozřejmě omluveni.
Leták eRouška1.57 MB | pdf
eRouška pro školy1.12 MB | pdf
Poslední změna
16.10.2020