Exkurze Comtes FHT Dobřany

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se třída S2 a část L3 (zaměřená na strojírenství) vypravila do Dobřan, kde sídlí firma COMTES FHT a. s.

Na začátku nás pracovníci firmy rozdělili do 4 skupin, já byl zařazen do 1. skupiny. Nejprve jsme se vydali na stanoviště mechanických zkoušek, kde nám byly předvedeny destruktivní zkoušky, např. zkouška rázem pomocí Charpyho kladiva, poté jsme viděli cyklickou zkoušku únavy a na konec tahovou zkoušku na miniaturním etalonu. Poté jsme přešli na stanoviště tepelného zpracování, kde nám ukázali a vysvětlili podstatu kalení, popouštění a povrchových úprav. Pak nás zavedli na stanoviště technologie, kde nám byly předvedeny ukázky kování, viděli jsme pece na slévání, válcovací stolici a na konec pár odlitých ingotů a titanových tyčí. Nakonec nám pan průvodce ukázal nůž z damaškové oceli. V závěru prohlídky jsme navštívili metalografické laboratoře, ve kterých se zkoumají vnitřní vady materiálů.

Exkurze se nám hodně líbila, jelikož jsme získané teoretické poznatky mohli spatřit v praxi. Docela nás překvapilo, že část technologie nám vysvětloval bývalý student SPŠ Ostrov.

Prokop Svoboda (třída S2)

Poslední změna
20.12.2017