Motivační program Prokopa Diviše pro žáky Elektrotechniky

Naše škola je jednou z deseti škol v České republice, kde se společnost ČEZ Distribuce rozhodla ve školním roce 2017/2018 realizovat motivační program Prokopa Diviše.

Program nabízí žákům zajímavé finanční ohodnocení jejich výsledků ve škole i při mimoškolních aktivitách v rámci oboru. Týká se žáků 2.–4. ročníku oboru Elektrotechnika.

Mezi kritéria získání odměny patří například dobrý školní prospěch v odborných předmětech, aktivita ve výuce ve formě účasti v různých matematických, fyzikálních i odborných soutěžích. A také zapojení v programech a projektech pořádající společnosti.

Podrobnosti o podmínkách motivačního programu v přiloženém pdf-dokumentu.