Naše robotická expozice na Festivalu Oty Hofmana

Letošní Festival Oty Hofmana se nesl ve znamení robotů, takže je jasné, že průmyslovka nemohla chybět!

V klubovně DK Ostrov se ukazovaly nejen sestavené lego exponáty, ale i pneumatické obvody. Nechyběl ani prostor pro soutěže. Třeba se mezi návštěvníky akce vyskytuje nějaký budoucí studentík naší školy. :)