Petice – Nesouhlas s rušením oboru VS

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje došlo v roce 2018 k připojení SOŠ a SOU Nejdek ke Střední průmyslové škole Ostrov a tím k zařazení oboru Veřejnosprávní činnost do oborové nabídky školy. V rámci těchto úprav byl zrušen rozhodnutím Rady Karlovarského kraje na Střední průmyslové škole Ostrov obor Technické lyceum, jakožto obor zbytečný a pro zřizovatele nežádoucí.

Učitelé, kteří do té doby vyučovali odborné předměty oboru Veřejnosprávní činnost, byli zřizovatelem utvrzováni v tom, že spojením škol a přechodem na SPŠ Ostrov získají perspektivu ve své práci i ve vyučovaném oboru.

Střední průmyslová škola Ostrov otevřela v roce 2018 a 2019 vždy první ročník oboru Veřejnosprávní činnost, tyto třídy byly naplněny a o obor začíná být velký zájem z řad budoucích uchazečů. Stabilizovali jsme pedagogický sbor, máme kvalifikované učitele pro výuku všech odborných předmětů na tomto oboru.

Prioritou SPŠ Ostrov je samozřejmě výuka technických oborů, ale netechnicky zaměřený obor je velmi dobrým doplňkem oborové struktury školy. Zařazením oboru Veřejnosprávní činnost začíná být klima školy veselejší a tvořivější tak, jak je ve smíšených kolektivech obvyklé.

Argumentem pro zrušení na SPŠ Ostrov je dle radního pro oblast školství Ing. Bradáče nepotřebnost takového oboru pro Karlovarský kraj a množství jiných ekonomických oborů na jiných školách. Stačí se seznámit s nabídkou oborů jiných škol a i laik dojde k závěru, že na krajem zřizovaných školách bývalého okresu je v současné době vyjma naší školy ekonomický obor zastoupen pouze na jediné, otevřena je jedna třída ročně na Obchodní akademii Karlovy Vary.

Celkově není jasná koncepce Rady Karlovarského kraje vzhledem ke střednímu krajskému školství. Původně vznikala úprava oborové struktury z důvodů velkého množství míst na gymnáziích. Za celou dobu změn se však dotýká pouze odborného školství.

Chtěli bychom znát od kompetentních jedinců odpověď na otázku, proč Rada schválila zavedení oboru na škole a po dvou letech, kdy se obor úspěšně rozbíhá a je o něj ve veřejnosti zájem, se tento obor uzavírá.

Z našeho pohledu takové počínání nejeví znaky propracovanosti a koncepčnosti.

Z výše uvedených důvodů přistupujeme k vyjádření občanského nesouhlasu v petici a žádáme všechny o jeho podporu.

Petiční výbor


PETICE

podle §1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,

za ponechání oboru Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace

(dále jen „Petice“),

Adresováno:
Radě Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

V Ostrově dne 10. 1. 2020

My, níže podepsaní občané České republiky, zejména zaměstnanci, žáci, jejich rodiče a příznivci Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace, nesouhlasíme s návrhem zřizovatele školy na zrušení oboru Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 na uvedené škole.

Prostřednictvím této Petice

vyzýváme Radu Karlovarského kraje, aby
ponechala i nadále obor Veřejnosprávní činnost v oborové struktuře této školy
a návrh na jeho zrušení neschválila.

Odůvodnění:

  1. Obor Veřejnosprávní činnost byl převeden rozhodnutím Zastupitelstva Karlovarského kraje v rámci slučování škol na Střední průmyslovou školu Ostrov v roce 2018.
  2. Obor Veřejnosprávní činnost byl otevřen 1. 9. 2018 a do současné doby jsme naplnili u obou přijímaných ročníků plně kapacitu tříd.
  3. O obor je u veřejnosti velký zájem, o čemž svědčí počet přihlášek, který škola od doby jeho zavedení vždy dostává.
  4. Pedagogický sbor je velice kvalitní a stabilizovaný, pro výuku tohoto oboru plně kompetentní.
  5. Školní budova patří mezi nejmodernější školy v Karlovarském kraji, kapacita školy je dimenzovaná na 750 žáků. Ukončením oboru Veřejnosprávní činnost klesne počet žáků pod 600, čímž nebude plně využita investice, která byla do školy krajem vložená.
  6. Škola se i nadále plně soustředí na výuku a rozvoj technických oborů a ekonomický obor, kterým Veřejnosprávní činnost je, vhodně doplňuje strukturu technických oborů a výrazně dotváří tvůrčí sociální klima na škole.
  7. Obor Veřejnosprávní činnost na Střední průmyslové škole doplňuje nabídku ekonomických oborů pro zájemce o střední vzdělávání v okrese Karlovy Vary.

Petiční výbor ve složení:
Mgr. Vlastimil Sachl, Lidická 1333, Ostrov, 363 01
Mgr. Milana Oberhofnerová, Komenského 748, Ostrov, 363 01
Mgr. Ota Šikýř, Mlýnská 460, Žlutice, 364 52

Petiční výbor zastupuje: Mgr. Vlastimil Sachl, Lidická 1333, Ostrov, 363 01