Přihlašování žáků k maturitní zkoušce zahájeno

Jarní termín 2020

  • Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na  předepsaném formuláři.
  • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.
  • Žákům, kteří navštěvují denní studium, bude přihláška předána v tištěné podobě.
  • Žáci, kteří se budou chtít přihlásit k maturitní zkoušce (jaro 2020) v náhradním nebo opravném termínu se dostaví do školy, kde bude jejich přihláška importována z minulých období maturit, vyřizuje Ing. Ptáčková nebo paní Nováková, pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin (doporučujeme se předem domluvit) nebo si podají žádost e-mailem na adresu ptackova@spsostrov.cz, přihláška jim bude zaslána e-mailem.
    Žáci přihlášku vytisknou, podepíší a zašlou zpět doporučeně poštou na adresu školy:
    Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ing. Pavel Žemlička, ředitel školy, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
  • Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2020 je 2. prosince 2019, včetně (ne, že podáte 2. prosince 2019 na poště).
  • více viz maturity
Poslední změna
14.08.2020