Vědomostní soutěže z matematiky a informatiky

Koncem ledna proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže pro žáky 1. - 3. ročníků. Výsledky a fotky z ocenění nejlepších v samostatném článku.

Den po obdržení vysvědčení hostila naše škola nejlepší žáky Karlovarského kraje v ústředním kole Bobříka informatiky. Více v sekci o informatických soutěžích.