Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – NÁSTROJAŘ, VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST