Výlet do Europaparku obrazem

Ve čtvrtek 5. října se naši žáci pod patronátem Mgr. Marcela Biskupa vypravili již tradičně do zábavného parku v Německu.  Atmosféru zachycuje pořízená fotodokumentace. :)